kız bebek isimleri

Kız İsimleri ve Anlamları – 2023 Popüler ve Modern Kız Bebek İsimleri

Kız isimleri, kızınız için harika bir isim seçmek büyük bir sorumluluktur. Kesinlikle eğlenceli bir deneyim olsa da, stresli de olabilir! Sonuçta, yeni bir ebeveyn olarak vereceğiniz ilk ve en önemli kararlardan biri kız bebeğinize isim koymaktır.

Erkek bebek isimleri için fikir al.

Mükemmel bir kız isimleri arayışında olan çoğu ebeveyn gibiyseniz, özel bir anlam katmayı, bir aile veya kültürel geleneği onurlandırmayı veya kendi başına benzersiz bir isim bulmayı umuyor olabilirsiniz.

Yaklaşımınız ne olursa olsun, Nüfus idaresi tarafından kaydedilen en popüler kız bebek isimleri yer aldığı bu liste, tüm seçeneklerinizi değerlendirmenize, deneyimin keyfini çıkarmanıza ve favori bir seçim listenizi daraltmanıza yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki liste, 2022 yılına ait Türkiye’de verilen doğum belgesi verilerini yansıtmaktadır.

2023 Yılının En İyi ve Popüler Kız Bebek İsimleri

Kız İsimleriKullanım Sayısı
Zeynep10063
Elif6448
Asel6432
Asya6306
Defne5795
Nehir5244
Azra5194
Zümra4835
Eylül4422
Ecrin4179
Meryem3645
Lina3495
Eslem3463
Masal3311
Ebrar3269
Elisa3254
Ela3163
Alya2962
Zehra2934
Miray2907
Duru2775
Hiranur2615
Buğlem2611
Ada2606
Yağmur2605
Esila2329
İkra2326
Öykü2214
Gökçe2201
Melek2184

Loader image

 • Aleda: Nazlı, kaprisli
 • Pamira: Orta Asya’da bir yayla
 • Lema: Parıltı, parlayış
 • Çilen: Hafif yağan yağmur
 • Dilbeste: Gönül bağlamış, âşık.
 • Alım: Gözü gönlü, çelen güzel
 • Lila: Eflatun, leylak rengi
 • Erna: Cilveli, şen şakrak sevgili
 • Caneda: İçten, sevimli kişi
 • Dildar: Güzel yüz
 • Kayra: Sayılan birinden gelen iyilik lütuf
 • Belgin: Kesin, eksiksiz beliren
 • Behin: İyinin iyisi
 • İlsu: Ülkenin suyu, bereketi
 • Balca: Bal gibi tatlı kız
 • Peyda: Belli, ortaya çıkan
 • Açelya: Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki
 • Mehir: Ay parçası
 • Algın: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun
 • Liyan: Parlak
 • Ayande: Gelen, gelici, istikbal
 • Gerçek: Yakıştırma ve yalanı olmayan
 • Belgi: İşaret
 • Dildade : Gönül vermiş, düşkün, tutkun
 • Leyal: Geceler
 • Çilay: Ayın üzerinde beliren açık renkli lekeler
 • Özün: Şiir. Hak edilmiş ün.
 • Dürre: İnci tanesi
 • Mehru: Ay yüzlü güzel
 • Beria: Olgunluk ve güzelliğiyle üstün olan sevgili
 • Selis: Akıcı söz
 • Gece: Gün batımından ağarmasına kadar geçen süre
 • Duygun: Duygulu, hassas, hisli kişi
 • Belur: Billur
 • Alçin: Kırmızı renkli küçük bir kuş
 • Büge: Bent, su bendi.
 • Beylem: Çiçek demedi, buket, sunuş.
 • Devin: Hareket, kımıldama
 • İda: Kazdağları’nın eski adı
 • Lal: Dili tutulmuş, dilsiz
 • Vira: Durmadan, aralıksız, sürekli
 • Eşay: Ayın güzelliğiyle eşdeğer güzelliğe sahip olan
 • Serpin: Yağmur
 • Ongü: Sağlık, mutluluk

 • İkra : Oku anlamında olan İkra, Kur'an-ı Kerim ‘de yer almaktadır.
 • Serap : Hayal anlamında olan Serap ismi, Kur'an’da Nebe suresinin 20. ayetinde geçmektedir.
 • Beyza : Günahı olmayan, ak, beyaz anlamlarındadır.
 • Hamiyet : Koruma, kollama anlamına gelen Hamiyet, Gasiye suresi’nde yer almaktadır.
 • Evsa : Meryem suresinde yer alan Evsa ismi, emreden insan anlamındadır.
 • Asel : Muhammed Suresinde geçen Asel, cenetteki bal anlamına gelmektedir.
 • Lina : Kuran’da bahsedilen Lina ismi, Hurma fidesi demektir.
 • Melike : Bakara suresinde yer alan Melike ismi, hükümdarlığı temsil eden isimlerdendir.
 • Cennet : İyilik yapanların sonsuz mutluluğa kavulacakları yer anlamında kullanılmaktadır. Kuran'da farklı 62 ayette geçmektedir.
 • Esved : Hem kız hemde erkek ismi olarak kullanılan Esved, Bakara suresinde geçer ve kara anlamındadır.
 • Huri : Kuran’da farklı ayetlerde geçen Huri, güzel anlamına gelmektedir.
 • Sidre : Cenetteki ağaçlardan birisi olan Sidre, Kuran’da 3 farklı ayette yer almaktadır.
 • Elif : Arap alfabesinin ilk harfi olan Elif , ince uzun boylu kız anlamına gelmektedir.
 • Aliye : Duhan 31, Hud 82, Hicr 74 surelerinde bulunan Aliye ismi yüce anlamındadır.
 • Ufuk : Hem kız hem de erkek ismi olarak Ufuk, Necm suresinde geçmektedir.
 • Zeliha : Peri gibi güzel olmak anlamındadır.
 • Azer : Hem kız hem de erkeğe konulabilen Azer ismi Kuran’da Enam suresi 74. ayette geçmektedir. Hz. İbrahim’in babasının adı, Kasım ayının bir başka adı anlamındadır.
 • Bereket : Araf ve Hud surelerinde geçen Bereket, hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta ve bolluk anlamındadır.
 • Kadem : Nahl suresinde yer alan Kadem, uğurlu anlamına gelmektedir.
 • Ahsa : Kuran’ın birçok ayetinde geçen Ahsa, sayma ya da hesap etme anlamına gelmektedir.
 • Sema : Gökyüzün anlamına gelen Sema ile ilgili Kur'an’da pek çok ayet bulunmaktadır.
 • Leyal : Leyal, Kuran’da gece anlamında kullanılmıştır. Meryem ve Sebe surelerinde yer almaktadır.
 • Ebrar : Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta olan Ebrar, iyilik sever, hayırsever anlamındadır.
 • Tuğyan : 3 farklı surede bulunan Tuğyan ismi, coşkun anlamına gelmektedir.
 • Kader : Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kader, Kuran’da birçok ayette geçmektedir. Alınyazısı anlamına gelir.
 • Feriha : Bakara ve Tevbe suresinde geçen Feriha ismi, ferahlığa erişmek anlamındadır.
 • Sacide : Secde eden anlamına gelen Sacide ismi, Kuran’da Zümer suresinde yer almaktadır.
 • Melike : Bakara suresinde yer alan Melike ismi, Hükümdar’ın eşi anlamındadır.
 • Münteha : Kuran’da farklı surelerde yer alan Münteha, son anlamında kullanılmaktadır.
 • Esma : Kuran’da Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Aynı zamanda duyma ve işitme anlamında da kullanılır. Sahabe isimlerinden biridir.
 • Melek : Kuran-ı Kerim’de birçok ayette geçen Melek ismi, Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi bir varlıktır.
 • Havva : Yaratılan ilk kadın olarak bilinmektedir.
 • Berka : Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka şimşek anlamındadır. Rad 12. Ve Rum 24. Ayetlerde yer alır.
 • Kevser : Kuran’ı Kerim’in bir suresi olan Kevser, cennette bulunan ırmak anlamına gelmektedir.
 • Hamiye : Koruyan anlamına gelen Hamiye, kızgın, çok sıcak anlamlarınada gelmektedir.
 • Mensure : Dağınık anlamında olan Mensure, Kuran’da İnsan suresinde yer almaktadır.
 • Lema : Lema, parlak olan şey anlamındadır. Kur'an’da iki farklı surede yer almaktadır.
 • Nadiye : Bir mecliste bulunma, toplantıya katılma anlamında olan Nadiye, Kur'an’da Alak Suresinde yer almaktadır.
 • Merve : Mekke’de bir dağın adı olan Merve, Kuran’da Bakara suresinde yer almaktadır.
 • Atiye : Araf, Haci Hicr, Taha surelerinde geçen Atiye ismi bağışlama ya da gelecek anlamlarında kullanılmaktadır.
 • Saliha : Kuran'da birbirinden farklı 6 surede geçen Saliha, dinin emirlerini yerine getiren kişilere verilen addır.
 • Sıdıka : Meryem Suresinde geçen sıdıka, sadık kalan, doğru söyleyen kişi anlamında gelmektedir.
 • Yüsra : Kolay olan anlamına gelmektedir. Kur'an’da iki farklı ayette yer almaktadır.
 • Zülfa : Kur'an’da farklı surelerde yer alan Zülfa, yakınlık anlamında kullanılmaktadır.
 • Halide : Nisa, Tevbe, Haşr surelerinde geçen Halide, sonsuz anlamındadır.
 • Azra :Medine’nin bir diğer adı olan Azra ismi Kuran’da yer almaktadır. El değmemiş anlamına sahiptir.
 • Radife : İnsanlar öldükten sonra üflenecek olan sur’un ikincisi anlamındadır. Kur'an’da surenin içerisinde yer alır.
 • Serap : Nebe suresinde yer alan Serap, bir yanılsama biçimidir.
 • Nüha : Taha suresinde yer alan Nüha ismi, akıl anlamına gelmektedir.
 • Evsan : Put anlamına gelen Evsan, Kuran’da iki farklı surede geçmektedir.
 • Emel : Hicr ve Kehf suresinde geçen isim gerçekleştirilmesi istenen ve beklenen anlamındadır.
 • Hacer : Kuran’da birkaç ayette yer alan Hacer ismi, Kabe’nin duvarındaki siyah olarak anlamlandırılmaktadır.
 • Neşe : Sevinç anlamına gelen Neşe ismi, Kuran’da 3 farklı surede geçmektedir.
 • Anife : Kuran’da Muhammed suresinde yer alan Anife, gençlik çağının başlangıcı anlamındadır.
 • Firdevs : Cennet en güzel yeri, cennet bahçesi anlamına gelen Firdevs Kuran’da farklı surelerde yer almaktadır.
 • Meşkure : Kuran’da İnsan suresinde yer alan Meşkure, beğenilmeye değer bir şey olarak anlamlandırılmaktadır.
 • Hayat : Kuran’da birçok ayette geçmektedir. Yaşaman devamlılığını ifade etmektedir.
 • Ela : Farsça kökeninden gelen Ela ismi, göz rengi olarak bilinir.
 • Alime : Bakara 60, Araf 160 surelerinde yer alan Alime, bilgi sahibi olan kız anlamındadır. Bakara suresinde geçen kız isimlerinden biridir.
 • Aksa : Kasas 20, Yasin 20 ayetlerinde geçen Aksa ismi en uzak yer anlamına gelmektedir. Yasin suresinde geçen kız isimlerindendir.
 • Medine : Hz. Muhammed’in mezarının bulunduğu şehirin ismidir.
 • Duha : Kuşluk vakti anlamına gelen Duha, hem kız hemde erkek ismi olarak kullanılmaktadır.
 • Hazen : Arapça hüzün keder anlamına gelen Hazen , Kur'an’da iki farklı surede geçmektedir.
 • Benna : Sad suresi 37. ayette geçen Benna, yapı kuran kişi anlamındadır.
 • Sündüs : İpek kumaş anlamına gelen Sündüs, Kur'an’da Duhan ve Kehf surelerinde geçmektedir.
 • Azze : Kuran’da bir çok ayette yer alan Azze ismi saygıdeğer, saygılı anlamlarındadır.
 • Serra : Kuran’da iki farklı surede geçen Serra, Arapça kökenli bir kelime olup genişlik, rahatlık anlamına gelmektedir.
 • Sera : Arapça ve Farsça farklı anlamlara gelen Sera ismi, Kur'an’da bir ayette yer almaktadır. Farsça, köşk anlamına gelirken; Arapça, yer anlamına gelmektedir.
 • Karye : Küçük yerleşişm yeri anlamına gelen Karye, Kur'an’da birçok ayette geçmektedir.
 • Benan : Hem erkek hem de kız ismi olarak kullanılan Benan ismi Enfal ve Kıyamet surelerinde geçmektedir. Parmakla gösterilen kişi anlamındadır.
 • Huda : Bakara suresinin 2 ayetinde geçen Huda, doğru yol ya da doğru yol gösteren kişi anlamına gelmektedir.
 • Ecrin : Ecrin, Allah'ın hediyesi olan sevap anlamına gelmektedir.
 • Malike : Sahiplik anlamına gelmektedir.
 • Müberra : Nur suresinde yer alan Müberra ismi, temiz insan olarak anlamlandırılmaktadır.
 • Dünya : Kuran’da birçok ayette geçen Dünya, üzerinde yaşadığımız toprak ve deniz anlamına gelirken; hayal, düşünce anlamında da kullanılmaktadır.
 • Evla : Daha iyi olmak anlamında olan Evsa, Nisa ve Meryem Suresinde geçmektedir.
 • Maide : Kuran’da yer alan bir surenin ismi olan Maide, yemek anlamına gelmektedir.
 • Züleyha : Zeliha isminde olduğu gibi peri anlamına gelmektedir.
 • Tuğba : Cenette bulunduğuna inanılan bir ağaç ismidir.
 • Efide : Kalp anlamına gelen Efide, Kuran’da Ahkaf ve Secde surelerinde geçmektedir.
 • Nisa : Kadın anlamına gelen Nisa, ayrıca Kur'an’da bir surenin ismidir.
 • Asiye : Hz. Musa’yı nehirsen çıkartıp büyüten Firavun’un eşinin ismi olan Asiye, asi ve acı çeken kadın anlamlarındadır.
 • Asi : Hem erkek hem de kız ismi olarak kullanılan Asi, dik baslı, baş kaldıran anlamındadır. Kuran’da Bakara 283. ve İnsan 24. ayetlerinde bulunmaktadır.
 • Sultan : Hem kız hem de erkek isminde kullanılan Sultan, Kur'an’da birçok ayette geçmektedir.
 • Mavera : Kuran’da farklı surelerde yer alan Mavera ismi, bir şeyin arka tarafında kalmayı tercih etmek demektir.
 • Berzah : Rahman suresinin 20. Ayetinde yer alan Berzah ismi dünya ile ahiret arasında kalan ölen insanların ruhlarının gittiği mekandır.
 • Aden : Hud Suresi ve Necm Suresinde yer alan Aden ismi Allah’ın yasakladığı kavim isimlerindendir.
 • Duhan : Kıyamet gününde çıkacak olan duman anlamına gelmektedir.
 • Ahsen : Kuran’da 50’den fazla ayette yer alan Ahsen adı en güzel olanı çağrıştırmaktadır.
 • Tayyibe : Kuran’da birçok ayette geçen Tayyibe, temiz anlamındadır.
 • İrem : Fecr Suresinde geçen İrem ismi, cennete benzeyen bahçe anlamındadır.
 • Vildan : Kuran’da birçok ayette yer almaktadır.
 • Yezra : Şura suresinde geçen Yezra, çoğalmak anlamındadır.
 • Şüheda : Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamındadır.
 • Beyna : Zuhruf suresinin 32. Ayetinde yer alan Beyna ismi, iyi ya da kötünün arasında kalmış anlamındadır.
 • Nur : Kuran’da birçok surede geçen Nur, aydınlık anlamındadır.
 • Sara : Prenses anlamına gelen Sara, Kur'an’da bir surede yer almaktadır.
 • Eda : Kuran’da Bakara 178. Ve Meryem 59. Ayetlerde davranış, tutum anlamında yer almıştır.
 • Bükre : Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Bükre, Fetih suresi 9. ayette yer almaktadır. Sabah vakti anlamındadır.
 • Kübra : Çok büyük anlamına gelmektedir.
 • Ecre : Kuranda 4 farklı surede geçen Ecre ismi, ödül anlamı taşır.
 • Emine : Emin, güvenilir anlamlarına gelen Emine, Kuran’da Bakara, Araf ve Nahl surelerinde geçmektedir.
 • Selime : Sağlam kişilik anlamına gelen Selime, Kur'an’da bir ayette geçmektedir.
 • Hasibe : Kuranda 3 farklı ayette geçen Hasibe, saygın ve değerli kişi anlamına gelmektedir.
 • Aleyna: Kuran’da Aleyna sıkıntılardan kurtulmak anlamında kullanılan bir isimdir.
 • Esra : İsra Suresinde yer alan Esra ismi karanlıkta yol gösteren anlamına gelmektedir.
 • Ezel : Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ezel, başlangıcı olmayan anlamında kullanılmaktadır.
 • Reyhan : Vakia suresinde geçen Reyhan, güzel koku anlamındadır.
 • Mukaddes : Kuran’da yer alan Mukaddes ismi mübarek olan şeylere atıfta bulunmak demektir.
 • Hüsna : Kuran’da birçok ayette yer alan Hüsna, Allah’ın isimlerinin de genel adıdır.
 • Meryem : Meryem, dindar kadın anlamına gelmektedir. Kur'an’da yer alan surenin ismidir.
 • Şura : Kuran’da Şura isimli bir sure bulunmaktadır. Meclis, danışma gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
 • Nuran : Kuran’da birçok surede geçen Nuran, Nur ismi gibi aydınlık anlamındadır.

Alfabetik diğer kız isimleri ve anlamları

Kız Bebek İsimleri

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Şu anda bu dizinde 674 kız isimleri var.
A

Aba
Abla, ana.

Abaç
Annesine benzeyen, annesinin yapısında olan.

Abadan
şen, bayındır, mamur.

Abak
Eski Türklerde ölmüş ataların tapınılan heykelleri.

Abakay
Eski Türklerin büyük kadınlara verdiği ünvan.

Abasıyanık
Gönlünü kaptırmış, vurulmuş, kendinden geçmiş, aşık olmuş.

Abay
Ay’ın suya akseden yansıması.

Abaza
1. Kuzeybatı Kafkasya’da yaşayan bir halk. 2. Bu halka mensup olan kims

Abbase
Ahmed b. Hanbel’in hanımının ismi. Hz. Abbas’a mensup olan.

Abdar
1. Sulu, taze. 2. Parlak. 3. Sağlam vücutlu. 4. Nükteli. 5. Zarif, güzel, hoş. 6. Su veren hizmetçi.

Abendam
Güzel vü­cutlu, güzellik.

Abgül
Su gibi berrak ve duru olan gül.

Abıru
Yüz suyu, namus.

Abşar
Şelale

Abucan
Çok güzel dost.

Aça
Ana, analık

Açalya
Açelya

Açanay
Ay gibi ışık saçan

Açangül
Açılan gül çiçeği

Acar
1. Becerikli. 2. Atılgan, ele avuca sığmaz. 3. Halk. 4. Yeni, taze

Acarbegüm
Güzel yüzlü, sevimli.

Acarbike
Güzel ve alımlı kadın

Acarhatun
Sevimli, güzel yüzlü kadın

Açe
Sumatra adasının en kuzey kısmı. Önceleri burada Açe İslam devleti h

Açelya
Kokusuz çiçekler açan bitki.

Acem
1. Açık ve doğru Arapça konuşamayan kimse 2. İran haklarından birine mensup.

Acer
Hz. İsmail (a.s.)´in annesi

Açıl
Büyü, serpil, geliş” anlamında bir söz. Açılmak eylemin­den emir;

Açılay
Ayın şekilleri, yansıması

Açılel
Cömert, paylaşmasını bilen

Açkıngül
Açılmış gül gibi güzel olan.

Acunbüke
Çok güzel ve cana yakın

Acungüneş
Dünyayı aydınlatan güneş

Acunışık
Dünyayı aydınlatan ışık.

Ada
Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire

Adacan
Sevimli, cana yakın

Adagül
Adada yetişen gül

Adalet
Hak ve hukuku uygunluk, hakkı gözetmek

Adani
Doğurgan, üretken.

Adanır
Adı ünlenen kimse

Adel
soyluluk, asillik, aristokrasi; soylular, asilzadeler.

Aden
Cennet Bahçesi

Adeviye
1. İyilik, yar­dımseverlik. 2. Ünlü hanım mutasav-vıfe.İyilikseverl

Adile
Adaletli, hukuklu kişi

Adin
Cennet.

Adıcan
Adı ile sevilen, adı sevgili, dost olan.

Adıgül
Adını gülden alan

Adıgüzel
Adı beğenilen, hayranlık uyandıran, sevilen.

Adın
ad sözcüğünün tekil ikinci kişi iyelik eki almış hali

Adınur
Adını ışıktan alan, adı ışık saçan.

Adışah
Adını şahtan alan.

Adışık
Adı güzel olan, adı ışık saçan.

Adniye
Cennetlik.

Adviye
İyilik yapmak, yardımseverlik.

Afafet
1. Afiflik, temizlik, temiz olan. 2. Fenalıktan, günah işlemekten kaçınma. 3. Namuslu olmak.

Afat
Afet, tufan. 2. Çok güzel kadın.

Afet
Çok güzel kadın manasındadır.

Afif
1. İffetli, namuslu, ırz ve namus sahibi kadın. 2. Doğru, haramdan sakınan, yolsuzluğa sapmaz kişi.

Afife
Temiz, namuslu, iffetli.

Afitab
l. Güneş, gün ışığı. 2. Çok güzel, dilber, parlak yüz.

Afitap
Güneş / Çok güzel manalarını taşır.

Afiye
Sağlık, sağlamlık.

Afra
Ayın 13. gecesi, beyaz toprak.

Afret
Kadın. hanım, bayan.

Afşar
Atak, uyumlu

Afşin
Silah, zırh.

Aftabe
1. Su kabı. 2. Güneş biçiminde yapılan mücevher

Ağaça
Melike. 2. Kadın hükümdar.

Ağahanım
Zengin hanım, malı mülkü bol olan hanım.

Ağahatun
Zengin, hatun, varlıklı kadın.

Ağan
Ka.- Akanyıldız, ağma

Ağanbegüm
Göğe doğru yükselen kadın.

Ağbet
Akça yüzlü.

Ağca
Beyaz tenli kadın.

Ağgelin
Akça, pakça gelin.

Ağgül
Beyaz gül. 2. Gül gibi saflık taşıyan güzel.

Ağgün
Aydınlık gün.

Ağgünlü
günü aydınlık olan, ak günlü

Ağış
Göğe doğru yükselme, yükseliş.

Ağıt
Ölen bir kimsenin ardından okunan ezgi, söylenen söz

Aguş
Kucak.

Ahenk
Uyumlu, uyum içinde olan

Ahfa
Kalb, ruh, sır, hafi, ahfa şeklinde sıralanan “letafeti hamse” sonuncusuna verilen ad.

Ahla
Çok tatı. Pek şi­rin.

Ahmer
Kırmızı, kızıl.

Ahra
Daha layık, mü­nasip, uygun.

Ahsa
Arabistan’ın KuveytKatar kısmına verilen isim Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

Ahsen
En güzel, en iyi

Ahter
Yıldız.

Ahu
Güzel kadın

Ahucan
Çok güzel dost

Ahueda
Nazlı güzel

Ahuela
Çok güzel gözlü

Ahufer
Göz kamaştıran güzellik.

Ahugöz
Gözleriyle güzelliğini bütünleştiren.

Ahugül
Çok güzel

Ahugüzar
Becerikli güzel

Ahunaz
Nazlı güzel, nazenin

Ahunigar
Resim gibi güzel.

Ahunisa
Çok güzel kadın

Ahunur
Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan

Ahuşan
Güzelliğiyle şan şöhret sahibi olmuş.

Ahuse
Coşkulu güzellik

Ahusel
Çoşkulu güzellik

Ahuşen
Güzel ve neşeli.

Ahuser
Güzelliği gözler önünde olan, göz kamaştıran güzellik.

Ahuses
Güzel sesli

Ahusoy
Çok güzel bir soydan gelen.

Ahusu
Su kadar temiz ve güzel olan.

Ahusun
Güzelliği gözler önünde olan.

Ahutan
Tan vaktinin güzelliğine sahip olan.

Ahuten
Çok güzel bir tene sahip olan.

Ahuyar
Güzel sevgili, yar.

Aişe
Zenginlik ve bolluk gören.

Ajda
Çentik, çentikli, filiz.

Ajik
Badem, küçük dal, sürgün, filiz.

Ajlan
Hızlı, çabuk, telaşlı

Akaltan
Hem ak hemde al olan tan

Akaltın
Ak renkte altın, beyaz altın

Akaltun
Ak renkte altın, beyaz altın

Akanay
Yıldız kümesi.

Akanean
Sevgiliye akıp giden can.

Akangün
Hızlıca giden gün.

Akant
Iyi dilekli ant, ak ant, ak yemin

Akanyıldız
geceleri gökte görülen, hızla akıp giden ışıklı gökcismi

Akarsu
Belirli bir yatak üzerinde, yer üstünde ve yeraltında akan su. 2. Tek sıra inciden veya elmastan gerdanlık.

Akartuna
Akıp gitmekte olan Tuna, akar durumdaki Türk; akıncı Türk

Akartürk
su gibi akıp gider durumdaki Türk akıncı Türk

Akasiye
Akasya ağacı ve çiçeği.

Akasma
Beyaz, mavi, morumsu, pembe çiçek veren yabani, tırmanıcı bir bitki.

Akasya
Güzel kokulu çiçekleri olan bir ağaç

Akay
Ayın en parlak hali

Akbacı
Temiz, dürüst, içten.

Akbahar
Baharın güzelliğini temizliğiyle birleştiren.

Akbaşak
ak renkli başak

Akbilge
Alim, bilgili, dürüst kimse.

Akça
Temiz, saf, iyi niyetli kişi. 2. Beyaza yakın renkte olan.

Akçagül
Beyazımsı gül gibi olan kadın.

Akçakiraz
Bir kiraz çeşidi.

Akcan
Temiz ve dürüst kişi, candan insan

Akçasu
Berrak su gibi olan.

Akçay
Berrak, temiz, duru akan çay

Akçiçek
Ak renkli çiçek, beyaz renkli çiçek.

Akçıl
Beyazımsı, solgun.

Akda
Himaye altında olan cariye, kadın, köle.

Akdes
Kutsallığa yakın olan

Akdil
Saf dilli.

Akdolun
Temizliği ve saflığı her zaman için kendinde bulunduran.

Akeda
Nazlı temiz güzel.

Akel
Eli uğurlu anlamında

Akela
Temizliği ve gözlerinin güzelliğiyle herkesi büyüleyen.

Akfer
Beyaz ışık saçan.

Akgül
Beyaz gül

Akgülen
Temizliğiyle, saflığıyla tebessümü yüzünden hiç eksik etmeyen.

Akgün
Işıklı gün

Akgüneş
ak aydınlık Güneş; akça pakça ve güneş gibi aydınlatıcı

Akgüngör
aydınlık, gönençli, dirlik düzenlik içinde bir göresin anlamına bir dilek

Akhanım
Temiz, dürüst, saygıdeğer.

Akibe
Son bitim.

Akide
Bir şeye inanarak bağlanış. 2. İnanç, din inancı.

Akife
Bir şey üzerinde azimle duran, sabırlı

Akik
Yüzük taşı. 2. Çok değerli olan.

Akile
Akıllı, akıl sahibi, kavrayışlı.

Akipek
İpek gibi yumuşak insan.

Akis
1. Yankı. 2. Işığın veya bir şeklin bir satha çarpıp orada görünm

Akışık
Beyaz, parlak ışık.

Akkadın
Temiz, dürüst ve saygıdeğer kadın.

Akkız
Beyaz kadın.

Akkor
Beyazlaşmış ateş

Akkutlu
Dürüstlüğüyle kutsanmış olan.

Akmar
Aylar, yıldızlar.

Akmer
Ay gibi beyaz (yüz)

Akmeriç
ak, aydınlık meriç

Akmut
ak dilek, ak göneniş

Akmutlu
bütün istek ve özlemleri yerine gelmiş olan; ak gönençli

Aknaz
Nazlı kız.

Aknigar
Beyaz resim.

Aknur
Beyaz, temiz ışık.

Akol
Dürüstlüğünle tanın.

Akören
ak, aydınlık kent kalıntısı

Akpak
Tertemiz, çok dürüst.

Akpınar
Berrak ve temiz su.

Akra
En güzel, en uygun olan

Akşan
Temizliğiyle bilinen.

Aksel
Beyaz renkte taşkın su.

Aksen
Sen aksın, kirlenmemişsin, temizsin.

Akses
Sesi aydınlık saçan.

Aksev
Aydınlığı sev, ışık saç

Akseven
Ak rengi seven kimse.

Aksevil
Ak tenli ol ve sevil; akça pakça sevilen kimse.

Akşin
Beyaz tenli kadın.

Aksın
Temiz, doğru, dürüstsün., Akip Gitmek

Aksu
Temiz su gibi.

Aksülün
Beyaz tenli.

Aksuna
Güzelliğiyle ilgi çeken

Aktaç
Dürüstlüğü ve temizliği nedeniyle şereflendirilmesi gereken. 2. Gelin tacı.

Aktan
Aydınlık, mehtaplı gece.

Akten
Beyaz tenli olan.

Aktolun
Beyaz dolunay. 2. Beyaz ay.

Akülke
Aydınlık ülke, mutlu ülke.

Aküs
Nazik, zarif, çekicilik, cazibe.

Akyar
Beyaz tenli sevgili

Akyıl
Temiz, güzel sene.

Akyıldız
Çoban yıldızı, uğurlu, kutlu yıldız.

Ala
Çok renkli, rengârenk

Â

Âlâ Nur
Yüce yüksek ışık

A

Aladal
Çok renkli genç.

Alafer
Karışık renkli ışık.

Alagöz
Açık kestane renginde gözü olan.

Alagül
Çok renkli gül

Alagülen
Her şeye gülen.

Alagun
Yazın güneş buluta girdiği zamanki gölgeli hava.

Alagüz
Sonbaharın rengini taşıyan.

Alakuş
Karışık renkleri olan kuş

Alamet
1. İşaret, iz, nişan. 2. Remiz, sembol. 3. Belirti, emare. 4. Çok iri, şaşılacak büyüklükte(meç.).

Alanay
Ayın ışık saçtığı zaman.

Alanaz
Her şeyde nazlanan.

Alangoya
Altın geyik. Ünlü Moğol destanının kut­sal sayılan kadın kahraman

Alangu
Altın geyik. Ünlü Moğol destanının kut­sal sayılan kadın kahraman

Alanur
Yarı ışıklı

Alapınar
Alaca pınar, ala pınar.

Alara
Mitolojide bir yer adı. Prenses manasındadır.

Alarcın
Güzelliğini ateşin kırmızılığından alan

Alaşan
İyi, kaliteli isim.

Alaşen
Keyfi yerinde olan.

Alases
Çok renkli bir sese sahip olan.

Alasoy
· Çok renkli bir soydan gelen.

Alasu
İyi ve temiz su.

Alaten
Teni karışık renkli olan.

Alayar
Renkli sevgili.

Alaz
Alev

Albeni
Çekicilik, güzellik.

Alcan
Can alıcı güzel. Can alan, cesur, yürekli.

Alçiçek
Kırmızı çiçek

Alçin
Bir küçük kuş.

Alcık
Yanaklarının pembeliğiyle sevimli olan.

Aldaş
Her iki yanağıda kırmızı olan.

Aldeniz
Kızıl renkli deniz.

Aleda
Nazlı, kaprisli

Alela
Yanakları kırmızı, gözleri ela olan.

Alev
Ateşin çıkardığı yalım

Aleyna
Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan.

Algım
Sevdalı vurgun.

Algın
Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun

Algül
Kırmızı gül.

Algun
1. Aklı alınmış. 2. Al renginde, koyu ve parlak pem­be. 3. Tümsek, te

Algune
1. Serap. 2. Allık.

Algüzar
becerikli, allı kadın.

Alime
Çok okumuş, bilgin, aydın kadın.

Alin
Yükselen ışık, ışığın kaynağıdır.

Alipek
Al renkli ipek.

Alisa
Asil soydan olan

Aliya
Kızların güzeli, sultani, güçlüsü.

Aliye
Yüce olan

Alize
Tropik bölgelerde esen rüzgâr

Alım
Cazibe, gözü, gönlü çeken güzellik. 2. Kurum, çalım, gurur.

Alkım
Gökkuşağı

Alkış
Birini Övme

Alkız
Kırmızı yanaklı, sağlıklı kız

Alköz
Kırmızı ateş.

Allı
Al renkli, al renge boyanmış.

Allıbahar
Al rengine bürünmüş bahar çiçekleri.

Allıcan
Al renkli yürekten dost

Allıçiçek
Al renkli çiçek.

Allıgül
Al renkli gül. 2. Kırmızı gül.

Allıgülen
Gülüşünde sıcaklık hissedilen

Allıgün
Al rengine bürünmüş gün.

Allıgüz
Al rengine bürünmüş sonbahar.

Allıı
Al renkli, al renge boyanmış.

Allıkız
Sağlıklı, al yanaklı kız.

Allınaz
Kırmızılara bürünmüş nazlı güzel.

Allınur
Al renkli ışık saçan.

Allışan
Kırmızılara bürünmesiyle tanınan.

Allışen
Sıcak kanlı.

Allısu
Al rengine bürünmüş su.

Allıtan
şafak vaktinin kızıllığı gibi güzel olan.

Allıten
Al renkli bir tene sahip olan.

Almabanu
Hanımefendi, prenses.

Almagül
Gül gibi güzel.

Almila
Al elma.

Almina
Al elma.

Almira
Ay tutulması esnasında ayın çevresinde görünen kızıllık.

Almıla
Almak.

Alpike
Kahraman kraliçe

Alpnur
Yiğit, cesur, yürekli, güzel kadın.

Alsan
Ün al, adın duyulsun.

Alseven
Mutluluk duyan.

Alsevin
Mutluluk duy.

Alsu
Al renkli su.

Alsuda
Suya yansıyan ay ışığı.

Alsun
Güzelliğini sunan.

Altaç
Al renkli taç.

Alten
Al renkli tene sahip olan.

Altın
Parlak, işlenebilen, değerli bir maden

Altın (Altun)
Değerli bir metal (Paslanmayan, en iyi iletken)

Altınay
Üstün nitelikli, değerli kimse.

Altınbaşak
Değerli kişi.

Altınbike
Altın gibi değerli kadın.

Altınçiçek
Üstün nitelikli, değerli kadın.

Altındal
Gelecek vaat eden genç

Altıngül
Üstün nitelikli, değerli kadın.

Altınhanım
Üstün nitelikli, değerli kadın.

Altıniz
Değerli yol.

Altınışık
Işığın en güçlü anı.

Altınışın
Işığın en güçlü anı.

Altınız
Işığın en güçlü anı.

Altınsaç
Sarı saçlı kadın.

Altıntaç
Altından taç.

Altun/ Altın
Değerli bir metal (Paslanmayan, en iyi iletken)

Altuna
Kırmızı akan Tuna Irmağı.

Aluçe
Alıç, yeşil erik.

Alun
En yüksek melekler topluluğunun adıdır.

Alüze
Gamlı, kederli.

Alya
Yüksek yer, yükseklik, gök

Amade
Hazır, hazır olmak

Amber
1. Güzel koku. 2. Güzellerin saçı.

Amelya
Çalışkan, gayretli.

Amile
Bir işi yapmakla yükümlü olan.

Amine
Gönlü emin, kalbinde korku olmayan.

Amira
Emir veren prenses, yönetici kadın

Amiran
miran

Amire
Buyuran, emreden. ·2. Bir işte emir verme yetkisinde olan.

Amre
Yaşam süren, yaşayan.

Anabacı
Anne ve kız kardeş.

Anabörü
Dişi kurt.

Anahanım
Anne olmuş kadın.

Anakadın
Anne olmuş kadın.

Anakız
Anne ve kız.

Anar
Anımsar, hatırlar.

Anargül
Anımsayan, hatırlayan güzel kadın.

Anber
Güzel kokulu, kül rengi madde.

Andaç
Anılar, hatıralar

Andelip
Bülbül.

Anife
1. Sert, şiddetli. 2. Haşin. 3. Geçmişte, pek yakında, burnun ucu denecek kadar yakından gecen. 4. Biraz önce, belirtilen, bahsedilen.

Anisa
Cana yakın.

Anı
Yaşanmış olaylardan belleğin sakladığı.

Anıl
1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan.

Anka
Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu

Apak
Bembeyaz, çok ak, çok temiz.

Aral
Birbirine yakın adalar topluluğu.

Aram
Sakin, huzurlu.

Aramcan
1. Gönül rahatı. 2. Sevgili, sevilen güzel.

Arasti
Süslü, hazırlanmış

Arca
Temiz, namuslu.

Arcan
Candan, namuslu dost.

Ardal
Çevresine saygılı olan.

Ardıç
Güzel kokusu ile bilinen bir ağaç türü.

Arefe
Herhangi bir zamandan, bir önceki zaman, önceki gün.

Aren
1. Çölde bulunan en parlak ve gösterişli kum. 2. Çöl kumu. 3. Parlak kum tanesi.

Argana
Akıllı, bilgili.

Argül
Gençliğini ve güzelliğini koruyan.

Argüzar
Becerikli ve güzel kadın

Arife
Bilgi sahibi zarif kadın

Arıçel
Barış elçisi.

Arıel
Temiz, dürüst çalışan, hilesiz.

Arın
Katışıksız, temiz, kirden uzak

Arjin
Yaşam ateşi.

Arkay
1. Yükselen.2. Çeşitli yönlere doğru çıkık bir durumda olan.

Armağan
Hediye, ödül

Arman
1. Özlem, hasret. 2. Pişmanlık, teessüf.

Armanç
İdeal, ülkü.

Armina
Cesur, yürekli.

Armine
Emine. 2. Korkusuz, yürekli.

Armoni
Ses uyumu.

Arnisa
Namuslu kadın

Arrafe
1 Falcı, kahin. Müneccim. 2. Hekim. 3. Göçebe Arap aşiretlerinin örfe vakıf umumi bilgileri.

Arsal
Namusuyla övünen.

Arsay
Çok saygın kadın.

Arsel
Çok coşkulu kadın.

Arsen
Kurtuluş, özgürlük

Arser
Gözler önünde olan.

Arsima
Yüzü ay gibi parlak, nurlu, uğurlu olan.

Arsoy
Çok namuslu bir soydan gelen.

Arsu
Su kadar berrak

Arsun
Yüreğindeki temizliği yansıtan.

Artaç
Arkadaş, meslektaş, dost.

Artanç
İnce ruhlu, duyarlı, sanatkar.

Artemis
Eski Yunan Tanrıçalarından biri, bereketin, ormanların ve dağların tanrıçası.

Artukmaç
Güzide, benzersiz.

Arukız
Sevimli kız, güzel kız.

Arüsek
1. Gelin, küçük gelin. 2. Bebek gibi güzel kız. 3. İşlemecilikte kullanılan yeşil parlak sedef. 4. Ateş böceği. 5. Küçük bir mancınık çeşidi.

Arva
En güzel kadın

Arven
Akşam yıldızı, güzellik, tazelik.

Arya
Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı

Arziye
Toprakla ilgili, topraktan yetişen.

Arzu
İstek

Arzucan
Candan isteyen

Arzucuk
Candan sevilen.

Arzuela
Güzel gözlü kız.

Arzufer
Çevresine ışık saçan.

Arzugül
İstenilen, beğenilen gül.

Arzugülen
Sürekli tebessüm etmesi temenni edilen.

Arzugüzar
Yetenekleriyle her işin üstesinden gelmeye çabalayan. .

Arzuhan
İsteklerin efendisi.

Arzula
İste, heves et.

Arzum
İsteğim dileğim, hevesim.

Arzuman
1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyi. 3. Özlemek, müştak olmak. “Arzum” olarak da kullanılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber’in sevgilisi.

Arzunaz
Naz yapan, nazenin.

Arzunur
Yüreğindeki güzelliği dışarı saçan.

Arzusal
Kendini kanıtlamaya çabalayan, uğraşan.

Arzusel
Coşkulu istek.

Arzusoy
Meraklı bir soydan gelen.

Arzusu
Özünü içtenlikle dışarı vuran.

Arzuyar
İstekli sevgili.

Asalbegüm
Gerçek hanımefendi.

Asalbike
Gerçek hanım, gerçek güzel.

Asalet
Soyluluk. 2. Bir görevi yüklenmiş olan, o görevin sahibi olan kimse.

Asel
Cennetteki 4 ırmaktan biri, bal ırmağı.

Asena
Dişi kurt, güzel kız

Asfer
Yüzü soluk olan.

Asgar
En küçük, daha küçük.

Asi
Başkaldırıcı, dikbaşlı.

Aşikane
Belli etmeye çabalayan.

Aşikar
Meydanda olan apaçık.

Aşikare
Açıkça, belli ederek saklamadan.

Asilay
Ay gibi asil olan.

Asile
asi

Asime
İffetli, günahtan, haramdan çekinen.

Asime/Asıma
1. Günahtan, haramdan çekinen. 2. Namuslu, iffetli.

Asimegül
Günah ve haramdan sakınan gül yüzlü.

Aşina
Bildik, tanıdık.

Asiye
İsyankâr, üzüntülü

Asıfe
Şiddetle esen rüzgar. Kur’an’da Yunus 22, İbrahim 18 ve En’am suresi 81. ayetlerde geçer.

Asılşah
Kudreti geçmişinden gelen.

Asılsay
Çok saygın bir aileden gelen.

Asılşen
Durmaksızın tebessüm eden.

Asılsu
Geçmişi su gibi berrak ve temiz olan.

Asılsun
Geçmişini gözler önüne seren.

Asıltan
Tan vakti kadar etkileyici ve romantik olan.

Asılyar
Gerçek sevgili.

Asılyel
Gönül dostu.

Asıma
Temiz, namuslu, sağlam karakterli

Aşına
Bildik, tanıdık.

Aşk
Sevgi ve tutkuyla bağlılık

Aşkım
Sevdiğim, sevgilim

Aşkın
Aşmış, ileri, üstün

Aşkınay
Dolunay.

Aslin
Eski ermenilerdeki bir kraliçenin adı

Asliye
Asılla, temelle ilgili olan.

Aslı
Esası, özü olan

Aslıcan
Aslı ve can isimlerinin birleşimi ile oluşur. Esas can manasındadır.

Aslıcık
Kendine benzeyen, sevimli

Aslıdaş
Birbirine benzeyen.

Aslıgül
Kökü gül çiçeğinden gelen, özünde gül olan.

Aslıgülen
Çok neşeli olan.

Aslıgüz
Sonbaharın hüznünü yaşayan.

Aslıgüzar
Yeteneği doğuştan olan.

Aslıhan
Kökeni soylu han soyundan

Aslıkan
Geçmişini kendi iradesinde barındıran.

Aslım
Soyum sopum, kökenim; benim olan Aslı anlamlarını taşır.

Aslınaz
Nazlı olması geçmişinden gelen

Aslınur
Esası ışık olan.

Aslışan
şanı şöhreti geçmişinden gelen.

Aslısel
İçi içene sığmayan, coşkulu

Aslısın
Geçmişi gözler önüne seren

Aslısoy
Çok büyük bir geçmişi olan.

Aslısu
Geçmişi su kadar temiz olan

Aslıtan
Tan vakti kadar etkileyici ve romantic olan

Aslıten
Ağır başlı olan

Aslıyar
Gerçek sevgili

Aslıyel
Gönüldostu

Asma
Dalları çardak üzerine yayılan bitkilere genel olarak verilen ad 2. Belirli bir tür üzüm veren bitki.

Asmin
Yüksek dağlarda yetişen nadir bir çiçek adıdır.

Asrin
Bu çağa ayak uyduran, çağdaş bir insan.

Asu
Asi, isyankar

Asucan
Yerinde duramayan, hınzır çocuk

Asudal
Genç, afacan

Asudaş
Aynı düşüncede olan.

Asude
Sessiz, sakin dinlendirici

Asuela
Ela gözlü, yaramaz

Asufer
Işık saçan afacan.

Asugül
Hırçın gül.

Asugün
Hırçın çocuk.

Asugüz
Sert geçen sonbahar.

Asugüzar
Karakteri hırçın olan.

Asuhan
Gücünü hırçınlığıyla gösteren.

Asuman
Gökyüzü.

Asunaz
Nazlı yaramaz.

Asunur
Hırçınlığını dışarı vuran.

Asusoy
Hırçınlığı soyundan gelen.

Asutan
şafak vaktinin romantik hırçınlığı.

Asuten
Kızgınlığını belli eden.

Asuyar
Hırçın sevgili.

Asuyel
Sert rüzgar.

Asya
Yeryüzünün anakaralarından (kıta) birinin adı

Atagül
Ataların anısı olan gül gibi güzel.

Atasagun
Eski Türklerde hekimlere verilen isim.

Atican
Taçlar.

Atike
Güzel kız.

Atiye
Armağan, hediye.

Atiyye
Bahşiş, hediye.

Atıfa
İlişkili bulma.

Atıfe
iyimserlik. 2. Sevgi, acıma.

Atıfet
iyimserlik. 2. Sevgi, acıma, içtenlik.

Atlas
1. Üstü ipekten, altı pamuktan kumaş. 2. Büyük harita. 3. Köse, tüysüz.

Atsan
Susuz, susamış, teşne.

Attab
Yumuşak huylu. Sertlik yanlısı olmayan. Uyumlu. Attab b. Esid. Sahabeden. Mekke valiliği yapmıştır. Rasulullah tarafından atanmıştır.

Atufet
Şefkat, merhamet.

Atyeb
Çok güzel, pek güzel.

Aura
Canlı varlıkların enerji bedenine verilen isimdir. Ruhsal olan gözle görülemeyen nurdur.

Aurora
Kutup ışıması. Güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik kutuplarında oluşturduğu ışımaya verilen isimdir.

Avgan
Mavi, gök mavisi, deniz mavisi.

Avi
Su rengi, sulak, suya ait.

Aviye
Temiz, pak.

Avniye
Yeniçeriler tarafından ve daha sonra Sultan Mecid ve Sultan Aziz zamanlarında giyilen bir çeşit yağmurluk. Yardım etmiş. Yardımla ilgili anlamlarını taşır.

Avşar
1. Oğuz Türklerinin boylarından biri.

Avsır
şelale.

Avsün
Efsun, kutsama.

Avüba
İklim, mevsim.

Avunç
Teselli bulma, avunma.

Avzer
Yaldız, parlak, süs,

Awaz
Beste, bestekar, ses, nida.

Ayaça
Sevgili hanım, sevgili kibar hanım.

Ayal
.Eş, hanım, zevce.

Ayaltın
Altın gibi parlak ay.

Ayan
Sözü dinlenen saygın, otoriter kadın.

Ayande
Çağdaş, 2. şimdiki, güncel.

Ayanfer
Bir yerin çok gözde olan kişileri, ileri gelenleri.

Ayas
1. Dolunay. 2. Mehtap.

Ayasun
Ay kadar güzel.

Ayaz
1. Duru ve sakin havada çıkan kuru soğuk. 2. Açık, bulutsuz hava. 3. Aydınlık, ışık. 4. Mehtap.

Aybahar
Ay kadar güzel, bahar kadar romantik.

Aybanu
Ay gibi güzel ve parlak hanımefendi.

Aybek
Put, sanem. İsim olarak kullanılmaz.

Ayben
Ben Ay gibi güzelim anlamında

Aybeniz
Ay gibi parlak tenli, ay benizli

Ayber
Ay meyvası.

Aybige
Büyük ay, dolunay.

Aybike
Ay gibi güzel ve el değmemiş kadın.

Aybiken
Eski Türk hükümdarlarından birinin hanımının ismi.

Aybirgen
Ay veren, ay sunan.

Aybüke
Ay gibi güzel kız.

Ayca
Ayın ilk dördünde aldığı yay biçimi, hilal.

Aycadır
Ay gibidir.

Ayçağ
Ay gibi parlak çağ.

Aycagül
Ay gibi parlak olan güzel.

Aycahan
Ay gibi parlak olan güzel.

Aycan
İçi aydınlık

Aycennet
Ey cennet!” anlamında kullanılan bir ad.

Ayceren
Ay gibi güzel ve parlak ceylan.

Ayçiçek
iri ve sarı renkli çiçekleri olan tohumlarından yağ çıkartılan bitki. 2. Ay gibi saf ve çiçek gibi masum.

Aycihan
Cihanı aydınlatan ışık.

Ayçil
“Ayçıl” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Ayçin
Ayçın, ay gibi, aya benzer

Ayçıl
1. Ay gibi sürekli ışık ve parıltı yayan.

Ayda
Bir bitki adı

Aydacan
Candan, sevecen güzel.

Aydafer
Ay ışığını yansıtan.

Aydagül
Ayda, her ay gül anlamına bir dilek.

Aydagün
Geceyle gündüzü birleştiren.

Aydagür
Coşkulu kişi.

Aydan
Ay kadar güzel.

Aydanay
Ay’dan daha beyaz, daha parlak, daha ışıldayan.

Aydanaz
Nazlı güzel, nazenin.

Aydanur
Ay ışığı gibi.

Aydaşan
Güzelliğiyle ünlenmiş olan.

Aydaşen
Güzel ve de şen şakrak olan.

Aydasoy
Ay kadar güzel bir soydan gelen.

Aydasu
Güzelliği ve saflığı yüreğinde taşıyan.

Aydasun
Güzelliğin ve saflığın örneği olan.

Aydeniz
Hem ay hem de deniz

Aydenk
Ay kadar güzel.

Aydil
Ay gibi açık sözlü.

Aydilek
Parlak, aydınlık dilek, iyi dilek güzel dilek.

Aydinç
Ay gibi dinç olan.

Aydın
1. Aylı gece, mukmin. 2. Aydınlık, ışıklı, parlak, ruşen, ziyadar, münevv3. Açık, belli, ortada, vazıh, aşikar, bahir. 4. Kutlu, uğurlu, mübarek, mesut. 5. Okumuş, kültürlü ileri fikirli, münevvKılıçarslanın hanımının ismidir. Erkek ve kadı

Aydınay
1. Aylı gece, mukmin. 2. Aydınlık, ışıklı, parlak, ruşen, ziyadar, münevv3. Açık, belli, ortada, vazıh, aşikar, bahir. 4. Kutlu, uğurlu, mübarek, mesut. 5. Okumuş, kültürlü ileri fikirli, münevvKılıçarslanın hanımının ismidir. Erkek ve kadı

Aydoğdu
Doğmakta olan ay. Ay doğdu Bey. Ertuğrul Gazi’nin oğlu veya torunu (1302).

Ayduru
Ay gibi duru, parlak ve lekesiz olan.

Ayeda
Nazlı güzel.

Ayela
Güzelliği gözlerinde yansıyan.

Ayevi
Ay çevresinde oluşan ışık çemberi

Ayfer
Ay gibi ışık saçan.

Aygen
Gönül arkadaşı

Aygönül
Güzel gönüllü

Aygücan
Güzel ve yürekten kişi.

Aygül
Ay gibi güzel ve parlak renkli.

Aygülen
Tebessümünü yüzünden hiç eksik etmeyen.

Aygüler
Tebessümünü yüzünden hiç eksik etmeyen.

Aygün
Hem ay, hem gün

Aygünaz
Nazlı güzel.

Aygüner
Ay gibi güzel ve korkusuz olan.

Aygünur
Işık saçan güzel.

Aygüsoy
Yürekli insanların soyundan gelen.

Aygüsu
Güzelliği ve saflığı karakterinde olan.

Aygüzar
Güzelliğini ve yeteneğini birleştirmiş olan.

Aygüzel
Ay kadar güzel olan.

Ayhanım
Ay kadar güzel ve saygıdeğer olan.

Ayhatun
Ay kadar güzel ve saygıdeğer olan.

Ayilkin
İlk çocuklara takılan isim.

Ayışığı
Ay ışığı.

Aykal
Ay gibi parlak ve ışıklı kal

Aykaş
Kaşları ay gibi hilal olan.

Ayke
Sık koruluk.

Aykız
Ay gibi güzel yüzlü kız

Aykut
Kut getiren Ay, uğur getiren Ay, kutlu Ay.

Ayla
Ayın çevresindeki hare.

Aylan
Ay gibi güzel değerlere sahip olan

Aylin
Ayın çevresinde görülen ışıklı daire.

Aylis
Cennette bir bahçe, ay parçası.

Ayliz
Ay parıltısı.

Aymina
Cennette ki en güzel hurinin adı.

Aymira
Ay tutulması sırasında ayın etrafında görülen kızıl renk.

Aynamelek
Melek gibi, melek görünüşlü kadın.

Aynaz
Nazlı güzel.

Ayndilge
Pınar, su, kaynak. Antakya Halep arasında, Suriye sınırına çok yakın bir yerde bulunan kaynak su. Tarihte bu kaynak dolayısıyla önemli yerleşim bölgesi olmuştur.

Aynigar
Resmedilecek kadar güzel olan.

Aynisa
Çok güzel kadın.

Ayniye
1. Yeniçeriler tarafından ve daha sonra Sultan Mecid ve Sultan Aziz zamanlarında giyilen bir çeşit yağmurluk. 2. Yardım etmiş. Yardımla ilgili.

Ayniyet
Aslının aynısı olma, özdeşlik.

Aynıfer
Gözün ışığı.

Aynıhayat
Hayatın gözü, hayat pınarı.

Aynşems
1. Güneş kaynağı. 2. Mısır’da bir kasaba. 3. Bir cins değerli taş.

Aynur
Ay gibi ışıklı.

Aypare
Ay parçası

Ayper
Ay parçası, Tek ay

Ayperi
Peri kızı gibi.

Aypınar
Hem ay, hem pınar.

Ayral
Benzerlerinden farklı olan, kendine özgü, değişik

Ayris
Ay ışığının kumsaldaki parıltısı.

Aysal
Ay gibi olan güzelliğiyle nam salmış olan.

Aysan
Ay gibi, ay yüzlü

Aysar
Ayın evrelerine göre huyu değişen kimse

Ayse
Rahat yaşam süren, yaşayan.

Ayşecan
Neşe ile yaşayan.

Ayşegül
Güler yüzlü, rahat ve huzurlu.

Ayşehan
Egemen olarak yaşayan.

Aysel
Ay kadar parlak.

Ayşem
Ay ışığı – Benim Ayşem

Aysema
Ay gibi parıldayan yüz

Aysen
Ay gibi güzel.

Ayşenur
Işıklı hayat

Ayser
Ay ışığı, Parlaklık, aydınlık.

Ayseren
Güzelliğini gözler önüne seren

Aysev
Çok seven.

Ayseven
Ay gibi güzel ve sevgi dolu

Aysever
Ay gibi güzel ve aydınlık sever.

Aysevil
Ay gibi güzel ve sevilen.

Aysevim
Ay gibi güzel ve sevimli.

Ayşil
“Ayşıl” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Ayşim
“Ayşin” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Aysima
Yüzü ay gibi parlak, nurlu, ışıklı

Ayşin
Ay gibi, aya benzeyen.

Ayşirin
Güzelliği ve sevimliliği benliğinde olan.

Aysıl
Aya benzeyen.

Aysın
Sen aysın, ay kadar güzelsin

Aysoy
Çok güzel bir soydan gelen.

Aysu
Ay gibi parıltılı ve su gibi berrak

Aysuda
Güzelliği suya yansımış olan.

Ayşule
1. Ay kıvılcımı. 2. Ay ışığı.

Aysun
Ay gibi güzel ve parlaksın.

Aysuna
Su gibi berrak ay.

Aysunar
Güzellik timsali.

Aysunay
Ay gibi ışık saçar,

Aytan
Ayın battığı, günün açtığı an.

Ayten
Parlak tenli.

Aytu
Ay’a benzeyen tuğlu.

Aytül
Narin güzel.

Aytuna
1. Çok bol. 2. Yavru. 3. Görkemli, gösterişli. 4. Karaor-manlardan doğan, Karadeniz’e dökülen, Avrupa’nın Volga’dan sonra en uzun ırmağı.

Aytunca
Balkan Yanmadası’nda Meriç ırmağının kolu.

Ayyüksel
Yükselen ay.

Ayza
Ay gibi güzel yüzlü kız.

Ayzer
1. Altın renginde ay. 2. Ay’ın altın rengini aldığı an.

Azade
Başı boş, serbest, özgür

Azahi
Özgürlük, hürriyet

Azel
Hür, Serbest

Azime
Kesin kararlılık, sebat.

Azimet
1. Kuvveüi bir iradeye dayanan karar, yemin anlamına gelmektedir. 2. Herhangi bir kolaylığa başvurmaksızın bütün güçlüklerin irade gücüyle yenilerek yapılması gerekli olan dini vecibeler.

Azize
Onur sahibi yüce, ermiş.

Azmidil
Gönül yüceliği.

Azmiye
Niyetli, kararlı

Azra
Üstünde yürünmemiş kum.

Azref
1. Çok zarif, en zarif. 2. Çok zeki.

Azze
1. Dişi ceylan yavrusu 2. Ceylan kadar zarif. 3. Yüce, onurlu.