İdrar Kaçırma (Üriner İnkontinans)

İdrarını Tutamama

İdrar kaçırma, mesane kontrolünün kaybı olarak tanımlanabilir ve özellikle kadınlarda yaygın bir sorundur. Kadınları erkeklerden iki kat daha fazla etkileyen bu durum, stres idrar kaçırma ve aşırı aktif mesane olarak da bilinen sıkışma tipi idrar kaçırmayı içerir. Hamilelik, doğum ve menopoz gibi faktörler kadınlarda idrar kaçırma olasılığını artırabilir. Önemli olan, idrar kaçırmanın yaşlanmanın normal bir parçası olmadığı ve tedavi edilebileceğidir.

İdrar Kaçırma Nedir?

İdrar kaçırma, mesanenin istemsiz olarak kasılması ve sfinkter kaslarının yetersiz kapanması sonucu meydana gelir. Bu durum, ani ve kontrol edilemeyen idrara çıkma isteği yaratabilir. Gülmek, hapşırmak veya egzersiz yapmak gibi basınç uygulayan durumlar idrar kaçırmaya neden olabilir. Ayrıca, mesane kaslarını ve üretrayı kontrol eden sinirlerdeki sorunlar da idrar kaçırma sebebi olabilir.

İdrar kaçırma, az miktarda idrar sızıntısı şeklinde olabileceği gibi, bir seferde büyük miktarda idrar kaybı şeklinde de ortaya çıkabilir. Bu durum, kişinin günlük yaşam kalitesini etkileyebilir ve sosyal, psikolojik ve hijyenik sorunlara yol açabilir. İdrar kaçırma tedavisi, yaşam tarzı değişiklikleri, Kegel egzersizleri, ilaçlar ve bazı durumlarda cerrahi müdahaleleri içerebilir.

İdrar Kaçırma Kadınlarda Daha Yaygın Bir Sorun

Kadınları Neden Daha Fazla Etkiliyor?

İdrar kaçırma, çeşitli faktörler nedeniyle kadınları erkeklerden daha fazla etkiler. Bu durumun başlıca sebepleri arasında, kadınların yaşamları boyunca deneyimledikleri hamilelik, doğum ve menopoz gibi üreme sağlığı olayları bulunur. Bu olaylar, mesaneyi, üretrayı ve bu organları destekleyen kasları etkileyerek idrar kaçırma riskini artırır.

Yaş İle Artan Risk

İdrar kaçırma her yaşta kadın için bir risk oluştursa da, özellikle yaşlı kadınlarda daha sık görülür. Menopoz sırasında yaşanan hormonal değişiklikler bu durumun en büyük nedenlerinden biridir. İstatistikler, 65 yaş ve üzeri kadınların yaklaşık yarısında idrar kaçırma sorununun yaşandığını göstermektedir.

Pelvik Taban Kasları ve Üretranın Rolü

Kadınların pelvik taban kasları, hamilelik ve doğum gibi süreçlerle zayıflayabilir veya hasar görebilir. Bu kaslar zayıfladığında, idrar yolu daha fazla stres altında kalır ve bu da idrar kaçırmaya yol açabilir. Ayrıca, kadın üretrasının erkek üretrasına göre daha kısa olması, idrar kaçırma riskini artırır. Bu durum, idrarı vücut içinde tutmak için gereken kasların daha az olmasıyla ilişkilendirilebilir.

Kadınlarda İdrar Kaçırma Türleri ve Belirtileri

Kadınlarda idrar kaçırma, çeşitli türlerde olabilir ve genellikle başka sağlık sorunlarının bir göstergesi olarak ortaya çıkar. En sık görülen iki türü şunlardır:

 1. Stres İnkontinansı: Bu, en yaygın idrar kaçırma türüdür ve genellikle zayıf pelvik taban kasları nedeniyle mesane ve üretra üzerindeki artmış baskı sonucu meydana gelir. Stres inkontinansı, günlük aktiviteler sırasında öksürmek, hapşırmak veya gülmek gibi hareketlerden sonra idrar sızıntısına yol açabilir. Ani hareketler veya fiziksel aktiviteler de bu tür inkontinansa neden olabilir.
 2. Sıkışma İnkontinansı (Aşırı Aktif Mesane): Bu durumda, güçlü ve ani idrara çıkma isteği genellikle tuvalete yetişemeden önce ortaya çıkar. Bu tür inkontinans yaşayan bazı kadınlar, günde sekiz defadan fazla veya geceleyin iki defadan fazla tuvalete gitmek zorunda kalabilir. Ayrıca, az miktarda idrar çıkarma durumu da yaşanabilir. Sıkışma inkontinansı, yaşlı kadınlarda daha sık görülür ve bazen beklenmedik anlarda, örneğin uyurken veya su sesi duyulduğunda gerçekleşebilir.

Karışık İnkontinans: Bazı kadınlarda, hem stres hem de sıkışma tipi inkontinansın bir arada görüldüğü “karışık” inkontinans durumu yaşanabilir.

İdrar Kaçırmanın Diğer Belirtileri

İdrar kaçırma, diğer altta yatan sağlık sorunlarının bir belirtisi olabilir ve sıklıkla aşağıdaki gibi ek semptomlarla birlikte görülebilir:

 • Pelvik bölgede güçlü idrara çıkma isteğine neden olan basınç veya spazmlar.
 • Tuvalete normalden daha sık gitme ihtiyacı, günde sekiz defadan fazla veya geceleyin iki defadan fazla.
 • Yatak ıslatma gibi uyurken idrar yapma durumu.

İdrar Kaçırmanın Nedenleri ve Kısa Süreli Tetikleyiciler

İdrar kaçırma, mesane ve idrar yollarının kontrolünü etkileyen bir dizi faktörden kaynaklanabilir. Bu durum, özellikle kadınlarda, hamilelik, doğum ve menopoz gibi özel sağlık durumlarından etkilenen kas ve sinir yapılarının zayıflamasıyla ilişkilidir.

Temel Nedenler

 1. Kilo Faktörü: Fazla kilo, mesane üzerinde ekstra baskı oluşturarak kasların zayıflamasına neden olabilir. Bu durum, mesanenin yeterli miktarda idrarı tutamamasına ve idrar kaçırmaya yol açabilir.
 2. Kabızlık: Kronik kabızlık, bağırsak hareketleri sırasında pelvik taban ve mesane kasları üzerinde baskı oluşturarak bu kasların zayıflamasına neden olabilir. Bu da idrar kaçırma veya sızıntıya yol açabilir.
 3. Sinir Hasarı: Sinirlerin hasar görmesi, mesaneye yanlış sinyaller gönderilmesine yol açabilir. Diyabet ve multipl skleroz gibi sağlık sorunları, pelvik taban kasları ve mesanenin sinir yapısında hasara neden olabilir.
 4. Ameliyat: Özellikle histerektomi gibi kadın üreme organlarına yönelik ameliyatlar, pelvik taban kaslarına zarar verebilir. Bu, mesane kaslarının düzgün çalışmamasına ve idrar kaçırmaya yol açabilir.

Kısa Süreli Tetikleyiciler

 1. Bazı İlaçlar: Diüretikler gibi ilaçlar, idrar kaçırmanın geçici bir yan etkisi olabilir. Bu ilaçlar alınmayı bırakıldığında, idrar kaçırma sorunu genellikle ortadan kalkar.
 2. Kafein: Kafeinli içecekler, mesanenin hızlı dolmasına neden olarak idrar kaçırma problemlerine yol açabilir. Günde iki fincandan fazla kafein tüketimi, bu riski artırabilir.
 3. Enfeksiyonlar: İdrar yolu ve mesane enfeksiyonları, geçici idrar kaçırmaya neden olabilir. Enfeksiyon tedavi edildiğinde, mesane kontrolü genellikle normal durumuna döner.

Hamilelik, Doğum ve Menopozun İdrar Kaçırmaya Etkisi

Hamilelik, doğum ve menopoz gibi kadınlara özgü yaşam evreleri, idrar kaçırma sorunlarına yol açabilir. Bu durumlar, vücudun üriner sistemini etkileyen fiziksel değişikliklere neden olur.

Hamilelik ve İdrar Kaçırma

Hamilelik sırasında, büyüyen bebek mesane, üretra ve pelvik taban kasları üzerinde baskı oluşturur. Bu baskı, pelvik taban kaslarını zayıflatabilir ve bu da idrar sızıntılarına veya idrar çıkışında sorunlara yol açabilir. Çoğu durumda, bu sorunlar doğum sonrasında kasların iyileşmesiyle azalır. Ancak, doğumdan altı hafta sonra idrar kaçırma sorunları devam ederse, bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

Doğum ve İdrar Kaçırma

Doğum, özellikle vajinal doğum, pelvik taban kaslarını zayıflatabilir ve mesaneyi kontrol eden sinirlere zarar verebilir. Bu, doğum sonrası idrar kaçırma sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Genellikle bu sorunlar, pelvik taban kaslarının iyileşmesiyle zamanla azalır. Ancak, doğumdan altı hafta sonra sorunlar devam ediyorsa, bir sağlık uzmanı ile görüşmek önemlidir.

Menopoz ve İdrar Kaçırma

Menopoz sonrası dönemde, düşük östrojen seviyeleri üretrayı zayıflatabilir. Üretra, idrarın mesanede tutulmasına yardımcı olan bir yapıdır ve bu zayıflama, idrar kaçırmaya neden olabilir. Ayrıca, yaşlanmayla birlikte mesane ve üretra kasları güçlerinin bir kısmını kaybeder, bu da yaşlı kadınlarda idrar kaçırma riskinin artmasına neden olur.

İdrar Kaçırma İçin Hangi Sağlık Uzmanına Başvurulmalı?

İdrar kaçırma sorunları yaşayanlar, birinci basamak sağlayıcıları, kadın doğum uzmanı-jinekolog ile görüşebilir. Gerektiğinde, bu sağlık uzmanları hastaları üroloji veya ürojinekoloji uzmanlarına yönlendirebilir. Ayrıca, pelvik taban kaslarını güçlendirmek amacıyla bir pelvik taban fizyoterapisti ile çalışmak da faydalı olabilir. Bu yaklaşım, idrar kaçırma sorunlarını değerlendirip uygun tedavi yöntemlerini belirleyebilir ve hastaların yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olmaktadır.

İdrar Kaçırma Teşhisi Değerlendirme ve Testler

İdrar kaçırmanın teşhisi, hastanın belirtilerinin ve tıbbi geçmişinin kapsamlı bir değerlendirilmesini içerir. Doktorunuz veya hemşireniz, durumunuzu anlamak ve altta yatan nedenleri belirlemek için çeşitli sorular soracak ve testler yapacaktır.

Anamnez ve Fiziksel Muayene:

 • Sıklık ve Durum: Mesane boşaltma sıklığınız ve idrar sızıntısının zamanlaması ve miktarı hakkında sorular sorulacaktır.
 • Belirtilerin Başlangıcı: Belirtilerin ne zaman başladığı ve ne kadar süredir devam ettiği incelenecektir.
 • İlaç Kullanımı: Kullandığınız ilaçlar, idrar kaçırma üzerinde etkili olabileceği için değerlendirilecektir.
 • Gebelik ve Doğum Geçmişi: Daha önceki hamilelikleriniz ve doğum deneyimleriniz, idrar kaçırmanın olası nedenleri arasında yer alabilir.

Teşhis Testleri:

 1. İdrar Tahlili: İdrar yolu enfeksiyonları veya diğer olası idrar kaçırma nedenlerini belirlemek için idrarınız test edilecektir.
 2. Ultrason: Böbrekler, mesane ve üretra gibi idrar organlarının durumunu değerlendirmek için ultrason kullanılabilir.
 3. Mesane Stres Testi: Bu test, fiziksel stres altında idrar sızıntısını gözlemlemek için kullanılır.
 4. Sistoskopi: İdrar yolları ve mesanede hasar veya anormallikleri tespit etmek için küçük bir kamera kullanılır.
 5. Ürodinamik Testler: Bu testler, mesanenin ne kadar sıvı tutabildiğini ve basınç seviyelerini değerlendirmek için yapılır.

İdrar Günlüğü

Doktorunuz, idrarınızı ne zaman ve ne sıklıkta kaçırdığınızı kaydetmeniz için bir günlük tutmanızı isteyebilir. Bu günlük, idrar kaçırma modelinizi anlamak ve uygun tedavi yöntemlerini belirlemek için yararlı olacaktır.

Bu değerlendirme ve testler, idrar kaçırmanın altında yatan nedenleri anlamak ve en etkili tedavi yöntemlerini belirlemek için hayati öneme sahiptir.

İdrar Kaçırmanın Tedavisi Evde Uygulanabilecek Yöntemler ve Medikal Çözümler

İdrar kaçırmanın tedavisi, yaşam tarzı değişikliklerinden medikal müdahalelere kadar çeşitlilik gösterir. Doktorunuz veya hemşirenizle bir tedavi planı oluştururken, aşağıdaki adımların semptomlarınızı iyileştirmede etkili olup olmadığını değerlendireceksiniz. Bazı durumlarda, tedavi başarılı olmak için bir ay veya daha uzun süre gerekebilir.

Evde Yapılabilecekler:

 1. Kegel Egzersizleri: Pelvik taban kaslarını güçlendirmeye yardımcı olan Kegel egzersizleri, özellikle stres inkontinansı durumunda etkili olabilir. Ancak, bazı kadınlarda pelvik taban kasları sürekli gergin olabilir ve bu durumda Kegel egzersizleri faydalı olmayabilir. Bu nedenle, Kegel egzersizlerine başlamadan önce doktorunuz veya hemşirenizle konuşun.
 2. Mesane Eğitimi: Belirli saatlerde tuvalete giderek aşırı aktif mesaneyi veya idrar kaçırmayı kontrol altına alabilirsiniz. Mesane günlüğü tutarak, tuvalete gitme sıklığınızı kaydedebilir ve yavaş yavaş ziyaret aralıklarını artırabilirsiniz.
 3. Kilo Verme: Fazla kilo, mesane üzerinde ekstra baskı oluşturabilir. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz, kilo vermenize yardımcı olacak ve mesane kontrolünü iyileştirebilir.
 4. Beslenme Alışkanlıklarını Değiştirmek: Kafein, karbonatlı içecekler ve alkol, idrar kaçırmayı kötüleştirebilir. Bu tür içecekleri tüketmeyi azaltmak veya kesmek faydalı olabilir.
 5. Sigarayı Bırakmak: Sigara içmek, idrar kaçırma dahil birçok sağlık sorununu kötüleştirebilir.
 6. Kabızlıkla Mücadele: Kabızlık, idrar kaçırmayı kötüleştirebilir. Lif açısından zengin bir diyet kabızlığın hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Medikal Tedavi Yöntemleri

Doktorunuz veya hemşireniz, stres veya sıkışma inkontinansının neden olduğuna bağlı olarak farklı tedavi seçenekleri önerebilir. Bu tedaviler şunları içerebilir:

 • İlaç Tedavileri: Bazı ilaçlar, idrar kaçırmanın nedenlerini ve semptomlarını hafifletebilir.
 • Cerrahi Müdahaleler: Bazı durumlarda, cerrahi müdahaleler idrar kaçırma sorunlarını çözebilir.
 • Fizyoterapi: Pelvik taban kaslarını güçlendirmek için fizyoterapist desteği alınabilir.

Ek Önlemler

Tedavi sürecinde, ped veya koruyucu iç çamaşırı kullanmak, idrar kaçırmanın günlük yaşam üzerindeki etkisini azaltabilir. Bu ürünler, kadın hijyen ürünleri satan mağazalarda bulunabilir.

İdrar kaçırma tedavisinde sabırlı olmak ve doktorunuz veya hemşirenizle yakın iş birliği içinde çalışmak önemlidir.

Kegel Egzersizleri: Pelvik Taban Kaslarını Güçlendirme

Kegel egzersizleri, pelvik taban kaslarını güçlendirerek stres inkontinansını önlemeye veya azaltmaya yardımcı olan etkili egzersizlerdir. Bu kaslar, uterus, mesane, ince bağırsak ve rektumu destekler. Araştırmalar, Kegel egzersizlerini düzenli olarak yapan kadınların semptomlarında önemli iyileşmeler gösterdiğini ortaya koymuştur.

Kegel Egzersizlerinin Faydaları:

 • Hamilelik ve doğum sırasında pelvik taban kaslarının zayıflamasını önleyebilir.
 • Yaşlanma ve azalan fiziksel aktivite ile zayıflayan pelvik taban kaslarını güçlendirir.
 • İdrar semptomlarına yardımcı olabilir, ancak sürekli gergin pelvik taban kasları olan kadınlarda daha fazla soruna neden olabilir.

Kegel Egzersizlerinin Uygulanışı:

 1. Başlangıç Pozisyonu: Egzersizleri yaparken rahat bir pozisyonda olmak önemlidir. İlk olarak, yatarak başlamak ve doğru teknikleri öğrenmek daha kolay olabilir.
 2. Kasları Sıkma: İdrar akışını veya gaz geçişini durduruyormuş gibi genital bölgenizdeki kasları sıkın. Karnınızı, bacaklarınızı veya kalçanızı sıkmamaya dikkat edin.
 3. Sıkma ve Rahatlama: Kasları 3 saniye sıkın, ardından 3 saniye rahatlayın. Günde 10’ar kez üç set yapmayı hedefleyin.
 4. Her Yerde Yapılabilir: Egzersizleri otururken, ayakta dururken veya günlük aktiviteler sırasında yapabilirsiniz. Ancak, idrar yaparken Kegel egzersizleri yapmaktan kaçının, çünkü bu pelvik taban kaslarını zayıflatabilir.

Destek ve Rehberlik: Eğer Kegel egzersizlerini kendi başınıza yapmakta zorlanıyorsanız veya doğru teknikten emin değilseniz, bir doktor, hemşire veya pelvik taban fizyoterapistinden yardım alabilirsiniz. Bu uzmanlar, pelvik taban kaslarınızı nasıl etkin bir şekilde güçlendireceğinizi öğreteceklerdir.

Kegel egzersizleri, düzenli uygulama ve doğru teknikle birlikte, idrar kaçırma semptomlarını azaltmada ve pelvik sağlığın iyileştirilmesinde etkili bir yöntemdir.

Kegel egzersizlerine başladıktan ne kadar sonra idrar kaçırma sorunu iyileşir?

Kegel egzersizlerine başladıktan sonra, belirtilerde iyileşme gözlemlemek genellikle 4 ila 6 hafta sürer. Bu süreçte, bazı kullanıcılar tamamen semptomlardan kurtulabilirken, bazıları sadece belirli bir iyileşme fark edebilir. Diğerleri ise minimal veya hiçbir iyileşme görmeyebilir. Önemli olan, Kegel egzersizlerinin idrar kaçırmanın kötüleşmesini önlemeye yardımcı olabileceğidir.

Devamlılık ve Uzun Vadeli Etkiler Kegel egzersizlerinin etkilerinin kalıcı olabilmesi için, bu egzersizlerin hayat boyu düzenli olarak yapılması gerekebilir. Semptomlar iyileşse bile, egzersizleri bırakmak idrar kaçırmanın tekrar başlamasına neden olabilir. Bu nedenle, Kegel egzersizlerini rutininizin bir parçası haline getirmek önemlidir.

Stres inkontinansı için tıbbi tedavi seçenekleri nelerdir?

Stres inkontinansı için mevcut tıbbi tedavi seçenekleri şunlardır:

 1. İlaç Tedavisi:
  • Topikal Östrojen: Menopoz sonrası kadınlarda kullanılan vajinal kremler, halkalar veya bantlar, üretra ve vajinal bölgelerdeki kasların ve dokuların güçlenmesine yardımcı olabilir. Bu, daha güçlü bir üretranın mesane kontrolünü iyileştirmesine katkıda bulunur.
 2. Vajinal Pesar:
  • Yeniden Kullanılabilir Pesar: Vajinaya yerleştirilen plastik veya silikon bir cihazdır. Pelvik taban kaslarını destekleyerek stres inkontinansını azaltmaya yardımcı olur. Pesarlar farklı boyutlarda gelir ve doğru boyut için bir sağlık uzmanının reçetesi gerekir.
  • Tek Kullanımlık Pesar: Tampona benzer, tek kullanımlık cihazlar da bulunur ve bu tür peserler kadın hijyen ürünleri satan mağazalardan temin edilebilir.
 3. Dolum Maddeleri:
  • Kollajen Enjeksiyonları: Mesane ve üretra çevresindeki dokuları kalınlaştırmak için kullanılır. Bu, mesane açıklığının kapalı kalmasına yardımcı olur ve idrar sızıntısını azaltabilir.
 4. Ameliyat:
  • Askı Prosedürleri: Stres inkontinansını tedavi etmek için en yaygın ameliyat türüdür. Sentetik bir ağ veya kişinin kendi dokusundan yapılan bir parça ile üretrayı destekler ve mesaneyi yerinde tutar.
  • Kolposüspansiyon (Burch Prosedürü): Üretranın her iki tarafına dikişler atılarak mesanenin yerinde tutulmasını sağlayan bir ameliyattır.

Sıkışma inkontinansı için cerrahi olmayan tedaviler nelerdir?

Sıkışma inkontinansı için cerrahi olmayan tedavi seçenekleri şunlardır:

 1. İlaç Tedavisi:
  • Bu ilaçlar, mesane kaslarını gevşeterek mesanenin daha fazla idrar tutabilmesine yardımcı olur.
  • Yaygın yan etkiler arasında kabızlık, göz ve ağız kuruluğu bulunabilir.
 2. Botoks Enjeksiyonları:
  • Mesaneye botoks enjekte edilerek, mesane kasının gevşetilmesi ve dolayısıyla idrar tutma kapasitesinin artırılması sağlanır.
  • Bu tedavi genellikle yaklaşık üç ayda bir tekrarlanır.
 3. Sinir Uyarımı:
  • Mesanedeki sinirlerin hafif elektrik darbeleri ile uyarılması suretiyle mesane kontrolünü artırmayı amaçlar.
  • Bu tedavi, mesaneye giden kan akışını artırabilir ve mesaneyi kontrol eden kasları güçlendirebilir.
 4. Biyolojik Geri Bildirim (Biofeedback):
  • Biofeedback, mesane ve üretral kasların kontrolünü geliştirmek için kullanılır.
  • Cilt üzerine yerleştirilen elektrik bantları aracılığıyla kasların aktivitesi bir ekranda gösterilir, böylece hastalar bu kasları daha etkili bir şekilde kontrol etmeyi öğrenebilirler.

Bu tedaviler, sıkışma inkontinansının şiddetine ve hastanın bireysel durumuna göre değişebilir.

İdrar Kaçırmayı Nasıl Önleyebilirim

İdrar kaçırmayı önlemek için atabileceğiniz bazı adımlar şunlardır:

 1. Kegel Egzersizleri:
  • Pelvik taban kaslarını güçlendirmek için düzenli olarak Kegel egzersizleri yapın. Bu egzersizler, özellikle hamilelik sırasında önemlidir.
  • Egzersizleri doğru yapmak için bir doktor ile konuşarak doğru teknikleri öğrenin.
 2. Sağlıklı Kilo Yönetimi:
  • Sağlıklı bir kiloya ulaşmak ve bu kiloyu korumak, idrar kaçırma riskini azaltabilir.
  • Fazla kilo, pelvik taban kasları üzerinde ekstra baskı yaratarak idrar kaçırma riskini artırabilir.
 3. Beslenme Alışkanlıklarını İyileştirme:
  • Kabızlığı önlemek için yüksek lifli gıdalar tüketin. Kabızlık, pelvik taban kaslarına baskı yaparak idrar kaçırma riskini artırabilir.
  • Yeterli sıvı alımı, sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık riskini azaltmada yardımcı olabilir.
 4. Ek Önlemler:
  • İdrar yolu enfeksiyonlarından kaçınmak için uygun hijyen uygulamalarını benimseyin.
  • Alkol ve kafein gibi mesaneyi tahriş edebilecek maddelerin tüketimini sınırlayın.
  • Düzenli egzersiz yaparak genel vücut sağlığınızı ve kas gücünüzü koruyun.

Unutmayın ki, idrar kaçırma herkes için farklı sebeplerle olabilir ve bazı durumlar tamamen önlenemez. Ancak yukarıda belirtilen adımlar, genel riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir.