kız bebek isimleri

Kız İsimleri ve Anlamları – 2023 Popüler ve Modern Kız Bebek İsimleri

Kız isimleri, kızınız için harika bir isim seçmek büyük bir sorumluluktur. Kesinlikle eğlenceli bir deneyim olsa da, stresli de olabilir! Sonuçta, yeni bir ebeveyn olarak vereceğiniz ilk ve en önemli kararlardan biri kız bebeğinize isim koymaktır.

Erkek bebek isimleri için fikir al.

Mükemmel bir kız isimleri arayışında olan çoğu ebeveyn gibiyseniz, özel bir anlam katmayı, bir aile veya kültürel geleneği onurlandırmayı veya kendi başına benzersiz bir isim bulmayı umuyor olabilirsiniz.

Yaklaşımınız ne olursa olsun, Nüfus idaresi tarafından kaydedilen en popüler kız bebek isimleri yer aldığı bu liste, tüm seçeneklerinizi değerlendirmenize, deneyimin keyfini çıkarmanıza ve favori bir seçim listenizi daraltmanıza yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki liste, 2022 yılına ait Türkiye’de verilen doğum belgesi verilerini yansıtmaktadır.

2023 Yılının En İyi ve Popüler Kız Bebek İsimleri

Kız İsimleriKullanım Sayısı
Zeynep10063
Elif6448
Asel6432
Asya6306
Defne5795
Nehir5244
Azra5194
Zümra4835
Eylül4422
Ecrin4179
Meryem3645
Lina3495
Eslem3463
Masal3311
Ebrar3269
Elisa3254
Ela3163
Alya2962
Zehra2934
Miray2907
Duru2775
Hiranur2615
Buğlem2611
Ada2606
Yağmur2605
Esila2329
İkra2326
Öykü2214
Gökçe2201
Melek2184

Loader image

 • Aleda: Nazlı, kaprisli
 • Pamira: Orta Asya’da bir yayla
 • Lema: Parıltı, parlayış
 • Çilen: Hafif yağan yağmur
 • Dilbeste: Gönül bağlamış, âşık.
 • Alım: Gözü gönlü, çelen güzel
 • Lila: Eflatun, leylak rengi
 • Erna: Cilveli, şen şakrak sevgili
 • Caneda: İçten, sevimli kişi
 • Dildar: Güzel yüz
 • Kayra: Sayılan birinden gelen iyilik lütuf
 • Belgin: Kesin, eksiksiz beliren
 • Behin: İyinin iyisi
 • İlsu: Ülkenin suyu, bereketi
 • Balca: Bal gibi tatlı kız
 • Peyda: Belli, ortaya çıkan
 • Açelya: Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki
 • Mehir: Ay parçası
 • Algın: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun
 • Liyan: Parlak
 • Ayande: Gelen, gelici, istikbal
 • Gerçek: Yakıştırma ve yalanı olmayan
 • Belgi: İşaret
 • Dildade : Gönül vermiş, düşkün, tutkun
 • Leyal: Geceler
 • Çilay: Ayın üzerinde beliren açık renkli lekeler
 • Özün: Şiir. Hak edilmiş ün.
 • Dürre: İnci tanesi
 • Mehru: Ay yüzlü güzel
 • Beria: Olgunluk ve güzelliğiyle üstün olan sevgili
 • Selis: Akıcı söz
 • Gece: Gün batımından ağarmasına kadar geçen süre
 • Duygun: Duygulu, hassas, hisli kişi
 • Belur: Billur
 • Alçin: Kırmızı renkli küçük bir kuş
 • Büge: Bent, su bendi.
 • Beylem: Çiçek demedi, buket, sunuş.
 • Devin: Hareket, kımıldama
 • İda: Kazdağları’nın eski adı
 • Lal: Dili tutulmuş, dilsiz
 • Vira: Durmadan, aralıksız, sürekli
 • Eşay: Ayın güzelliğiyle eşdeğer güzelliğe sahip olan
 • Serpin: Yağmur
 • Ongü: Sağlık, mutluluk

 • İkra : Oku anlamında olan İkra, Kur'an-ı Kerim ‘de yer almaktadır.
 • Serap : Hayal anlamında olan Serap ismi, Kur'an’da Nebe suresinin 20. ayetinde geçmektedir.
 • Beyza : Günahı olmayan, ak, beyaz anlamlarındadır.
 • Hamiyet : Koruma, kollama anlamına gelen Hamiyet, Gasiye suresi’nde yer almaktadır.
 • Evsa : Meryem suresinde yer alan Evsa ismi, emreden insan anlamındadır.
 • Asel : Muhammed Suresinde geçen Asel, cenetteki bal anlamına gelmektedir.
 • Lina : Kuran’da bahsedilen Lina ismi, Hurma fidesi demektir.
 • Melike : Bakara suresinde yer alan Melike ismi, hükümdarlığı temsil eden isimlerdendir.
 • Cennet : İyilik yapanların sonsuz mutluluğa kavulacakları yer anlamında kullanılmaktadır. Kuran'da farklı 62 ayette geçmektedir.
 • Esved : Hem kız hemde erkek ismi olarak kullanılan Esved, Bakara suresinde geçer ve kara anlamındadır.
 • Huri : Kuran’da farklı ayetlerde geçen Huri, güzel anlamına gelmektedir.
 • Sidre : Cenetteki ağaçlardan birisi olan Sidre, Kuran’da 3 farklı ayette yer almaktadır.
 • Elif : Arap alfabesinin ilk harfi olan Elif , ince uzun boylu kız anlamına gelmektedir.
 • Aliye : Duhan 31, Hud 82, Hicr 74 surelerinde bulunan Aliye ismi yüce anlamındadır.
 • Ufuk : Hem kız hem de erkek ismi olarak Ufuk, Necm suresinde geçmektedir.
 • Zeliha : Peri gibi güzel olmak anlamındadır.
 • Azer : Hem kız hem de erkeğe konulabilen Azer ismi Kuran’da Enam suresi 74. ayette geçmektedir. Hz. İbrahim’in babasının adı, Kasım ayının bir başka adı anlamındadır.
 • Bereket : Araf ve Hud surelerinde geçen Bereket, hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta ve bolluk anlamındadır.
 • Kadem : Nahl suresinde yer alan Kadem, uğurlu anlamına gelmektedir.
 • Ahsa : Kuran’ın birçok ayetinde geçen Ahsa, sayma ya da hesap etme anlamına gelmektedir.
 • Sema : Gökyüzün anlamına gelen Sema ile ilgili Kur'an’da pek çok ayet bulunmaktadır.
 • Leyal : Leyal, Kuran’da gece anlamında kullanılmıştır. Meryem ve Sebe surelerinde yer almaktadır.
 • Ebrar : Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta olan Ebrar, iyilik sever, hayırsever anlamındadır.
 • Tuğyan : 3 farklı surede bulunan Tuğyan ismi, coşkun anlamına gelmektedir.
 • Kader : Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kader, Kuran’da birçok ayette geçmektedir. Alınyazısı anlamına gelir.
 • Feriha : Bakara ve Tevbe suresinde geçen Feriha ismi, ferahlığa erişmek anlamındadır.
 • Sacide : Secde eden anlamına gelen Sacide ismi, Kuran’da Zümer suresinde yer almaktadır.
 • Melike : Bakara suresinde yer alan Melike ismi, Hükümdar’ın eşi anlamındadır.
 • Münteha : Kuran’da farklı surelerde yer alan Münteha, son anlamında kullanılmaktadır.
 • Esma : Kuran’da Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Aynı zamanda duyma ve işitme anlamında da kullanılır. Sahabe isimlerinden biridir.
 • Melek : Kuran-ı Kerim’de birçok ayette geçen Melek ismi, Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi bir varlıktır.
 • Havva : Yaratılan ilk kadın olarak bilinmektedir.
 • Berka : Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka şimşek anlamındadır. Rad 12. Ve Rum 24. Ayetlerde yer alır.
 • Kevser : Kuran’ı Kerim’in bir suresi olan Kevser, cennette bulunan ırmak anlamına gelmektedir.
 • Hamiye : Koruyan anlamına gelen Hamiye, kızgın, çok sıcak anlamlarınada gelmektedir.
 • Mensure : Dağınık anlamında olan Mensure, Kuran’da İnsan suresinde yer almaktadır.
 • Lema : Lema, parlak olan şey anlamındadır. Kur'an’da iki farklı surede yer almaktadır.
 • Nadiye : Bir mecliste bulunma, toplantıya katılma anlamında olan Nadiye, Kur'an’da Alak Suresinde yer almaktadır.
 • Merve : Mekke’de bir dağın adı olan Merve, Kuran’da Bakara suresinde yer almaktadır.
 • Atiye : Araf, Haci Hicr, Taha surelerinde geçen Atiye ismi bağışlama ya da gelecek anlamlarında kullanılmaktadır.
 • Saliha : Kuran'da birbirinden farklı 6 surede geçen Saliha, dinin emirlerini yerine getiren kişilere verilen addır.
 • Sıdıka : Meryem Suresinde geçen sıdıka, sadık kalan, doğru söyleyen kişi anlamında gelmektedir.
 • Yüsra : Kolay olan anlamına gelmektedir. Kur'an’da iki farklı ayette yer almaktadır.
 • Zülfa : Kur'an’da farklı surelerde yer alan Zülfa, yakınlık anlamında kullanılmaktadır.
 • Halide : Nisa, Tevbe, Haşr surelerinde geçen Halide, sonsuz anlamındadır.
 • Azra :Medine’nin bir diğer adı olan Azra ismi Kuran’da yer almaktadır. El değmemiş anlamına sahiptir.
 • Radife : İnsanlar öldükten sonra üflenecek olan sur’un ikincisi anlamındadır. Kur'an’da surenin içerisinde yer alır.
 • Serap : Nebe suresinde yer alan Serap, bir yanılsama biçimidir.
 • Nüha : Taha suresinde yer alan Nüha ismi, akıl anlamına gelmektedir.
 • Evsan : Put anlamına gelen Evsan, Kuran’da iki farklı surede geçmektedir.
 • Emel : Hicr ve Kehf suresinde geçen isim gerçekleştirilmesi istenen ve beklenen anlamındadır.
 • Hacer : Kuran’da birkaç ayette yer alan Hacer ismi, Kabe’nin duvarındaki siyah olarak anlamlandırılmaktadır.
 • Neşe : Sevinç anlamına gelen Neşe ismi, Kuran’da 3 farklı surede geçmektedir.
 • Anife : Kuran’da Muhammed suresinde yer alan Anife, gençlik çağının başlangıcı anlamındadır.
 • Firdevs : Cennet en güzel yeri, cennet bahçesi anlamına gelen Firdevs Kuran’da farklı surelerde yer almaktadır.
 • Meşkure : Kuran’da İnsan suresinde yer alan Meşkure, beğenilmeye değer bir şey olarak anlamlandırılmaktadır.
 • Hayat : Kuran’da birçok ayette geçmektedir. Yaşaman devamlılığını ifade etmektedir.
 • Ela : Farsça kökeninden gelen Ela ismi, göz rengi olarak bilinir.
 • Alime : Bakara 60, Araf 160 surelerinde yer alan Alime, bilgi sahibi olan kız anlamındadır. Bakara suresinde geçen kız isimlerinden biridir.
 • Aksa : Kasas 20, Yasin 20 ayetlerinde geçen Aksa ismi en uzak yer anlamına gelmektedir. Yasin suresinde geçen kız isimlerindendir.
 • Medine : Hz. Muhammed’in mezarının bulunduğu şehirin ismidir.
 • Duha : Kuşluk vakti anlamına gelen Duha, hem kız hemde erkek ismi olarak kullanılmaktadır.
 • Hazen : Arapça hüzün keder anlamına gelen Hazen , Kur'an’da iki farklı surede geçmektedir.
 • Benna : Sad suresi 37. ayette geçen Benna, yapı kuran kişi anlamındadır.
 • Sündüs : İpek kumaş anlamına gelen Sündüs, Kur'an’da Duhan ve Kehf surelerinde geçmektedir.
 • Azze : Kuran’da bir çok ayette yer alan Azze ismi saygıdeğer, saygılı anlamlarındadır.
 • Serra : Kuran’da iki farklı surede geçen Serra, Arapça kökenli bir kelime olup genişlik, rahatlık anlamına gelmektedir.
 • Sera : Arapça ve Farsça farklı anlamlara gelen Sera ismi, Kur'an’da bir ayette yer almaktadır. Farsça, köşk anlamına gelirken; Arapça, yer anlamına gelmektedir.
 • Karye : Küçük yerleşişm yeri anlamına gelen Karye, Kur'an’da birçok ayette geçmektedir.
 • Benan : Hem erkek hem de kız ismi olarak kullanılan Benan ismi Enfal ve Kıyamet surelerinde geçmektedir. Parmakla gösterilen kişi anlamındadır.
 • Huda : Bakara suresinin 2 ayetinde geçen Huda, doğru yol ya da doğru yol gösteren kişi anlamına gelmektedir.
 • Ecrin : Ecrin, Allah'ın hediyesi olan sevap anlamına gelmektedir.
 • Malike : Sahiplik anlamına gelmektedir.
 • Müberra : Nur suresinde yer alan Müberra ismi, temiz insan olarak anlamlandırılmaktadır.
 • Dünya : Kuran’da birçok ayette geçen Dünya, üzerinde yaşadığımız toprak ve deniz anlamına gelirken; hayal, düşünce anlamında da kullanılmaktadır.
 • Evla : Daha iyi olmak anlamında olan Evsa, Nisa ve Meryem Suresinde geçmektedir.
 • Maide : Kuran’da yer alan bir surenin ismi olan Maide, yemek anlamına gelmektedir.
 • Züleyha : Zeliha isminde olduğu gibi peri anlamına gelmektedir.
 • Tuğba : Cenette bulunduğuna inanılan bir ağaç ismidir.
 • Efide : Kalp anlamına gelen Efide, Kuran’da Ahkaf ve Secde surelerinde geçmektedir.
 • Nisa : Kadın anlamına gelen Nisa, ayrıca Kur'an’da bir surenin ismidir.
 • Asiye : Hz. Musa’yı nehirsen çıkartıp büyüten Firavun’un eşinin ismi olan Asiye, asi ve acı çeken kadın anlamlarındadır.
 • Asi : Hem erkek hem de kız ismi olarak kullanılan Asi, dik baslı, baş kaldıran anlamındadır. Kuran’da Bakara 283. ve İnsan 24. ayetlerinde bulunmaktadır.
 • Sultan : Hem kız hem de erkek isminde kullanılan Sultan, Kur'an’da birçok ayette geçmektedir.
 • Mavera : Kuran’da farklı surelerde yer alan Mavera ismi, bir şeyin arka tarafında kalmayı tercih etmek demektir.
 • Berzah : Rahman suresinin 20. Ayetinde yer alan Berzah ismi dünya ile ahiret arasında kalan ölen insanların ruhlarının gittiği mekandır.
 • Aden : Hud Suresi ve Necm Suresinde yer alan Aden ismi Allah’ın yasakladığı kavim isimlerindendir.
 • Duhan : Kıyamet gününde çıkacak olan duman anlamına gelmektedir.
 • Ahsen : Kuran’da 50’den fazla ayette yer alan Ahsen adı en güzel olanı çağrıştırmaktadır.
 • Tayyibe : Kuran’da birçok ayette geçen Tayyibe, temiz anlamındadır.
 • İrem : Fecr Suresinde geçen İrem ismi, cennete benzeyen bahçe anlamındadır.
 • Vildan : Kuran’da birçok ayette yer almaktadır.
 • Yezra : Şura suresinde geçen Yezra, çoğalmak anlamındadır.
 • Şüheda : Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamındadır.
 • Beyna : Zuhruf suresinin 32. Ayetinde yer alan Beyna ismi, iyi ya da kötünün arasında kalmış anlamındadır.
 • Nur : Kuran’da birçok surede geçen Nur, aydınlık anlamındadır.
 • Sara : Prenses anlamına gelen Sara, Kur'an’da bir surede yer almaktadır.
 • Eda : Kuran’da Bakara 178. Ve Meryem 59. Ayetlerde davranış, tutum anlamında yer almıştır.
 • Bükre : Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Bükre, Fetih suresi 9. ayette yer almaktadır. Sabah vakti anlamındadır.
 • Kübra : Çok büyük anlamına gelmektedir.
 • Ecre : Kuranda 4 farklı surede geçen Ecre ismi, ödül anlamı taşır.
 • Emine : Emin, güvenilir anlamlarına gelen Emine, Kuran’da Bakara, Araf ve Nahl surelerinde geçmektedir.
 • Selime : Sağlam kişilik anlamına gelen Selime, Kur'an’da bir ayette geçmektedir.
 • Hasibe : Kuranda 3 farklı ayette geçen Hasibe, saygın ve değerli kişi anlamına gelmektedir.
 • Aleyna: Kuran’da Aleyna sıkıntılardan kurtulmak anlamında kullanılan bir isimdir.
 • Esra : İsra Suresinde yer alan Esra ismi karanlıkta yol gösteren anlamına gelmektedir.
 • Ezel : Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ezel, başlangıcı olmayan anlamında kullanılmaktadır.
 • Reyhan : Vakia suresinde geçen Reyhan, güzel koku anlamındadır.
 • Mukaddes : Kuran’da yer alan Mukaddes ismi mübarek olan şeylere atıfta bulunmak demektir.
 • Hüsna : Kuran’da birçok ayette yer alan Hüsna, Allah’ın isimlerinin de genel adıdır.
 • Meryem : Meryem, dindar kadın anlamına gelmektedir. Kur'an’da yer alan surenin ismidir.
 • Şura : Kuran’da Şura isimli bir sure bulunmaktadır. Meclis, danışma gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
 • Nuran : Kuran’da birçok surede geçen Nuran, Nur ismi gibi aydınlık anlamındadır.

Alfabetik diğer kız isimleri ve anlamları

Kız Bebek İsimleri

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Şu anda bu dizinde 320 kız isimleri var.
B

Bacı
1. Büyük kız kardeş, abla. 2. Kız kardeş.

Bacım
benim kız kardeşim

Bade
Şarap, aşk, sevgi

Badegül
Bade ve gül kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiş bir isimdir.

Badem
Gülgillerden ülkemizin her bölgesinde yetişen ağaç türüdür, bu ağacın yaş ve kuru yenen meyvesine verilen isimdir.

Badiye
Bad-i, e – ye

Bağdagül
Bahçedeki gül.

Bağdat
Irak’ın başkenti

Bağış
1. Bağışlanan şey, ihsan. 2. Sıçrayış, atlama.

Bağlam
1. Cinsleri ayrı ya da birbirlerine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste. 2. Bir koşuttaki dörtlüklerin herbiri. 3. Herhangi bir olayda, olaylar durumlar ilişkiler örgüsü ya da bağlantısı. 4. Dilbilgisinde, önce veya sonra gelen k

Bağlan
Birisini sev ve her zaman sadık ol

Bahamra
İrak’ta bir yer.

Bahanur
Bir şeyin değeri, bedeli.

Bahar
İlkbahar.

Baharcan
Genç ve candan dost

Bahargül
Bahar gülü

Bahariye
Divan edebiyatında bahar tasviriyle başlayan kaside

Baharnaz
Genç ve nazlı

Baharsu
Genç ve saf olan

Baharsun
Gençliği ve saflığıyla örnek olan

Bahira
1. Kulağı yarık dişi deve veya koyun. Hayvan yavru doğurduğunda veya 5 yavru dişi olduğu zaman hayvanın kulağı kesilerek belirtilirdi. Kur’anı Kerim, bu adetleri kaldırmıştır.

Bahire
Ba-hire

Bahise
Ba

Bahiye
Şehvetli kadın. İsim olarak kullanılmaması uygundur.

Bahriye
Deniz ile ilgili.

Bahtiser
Talihli, şanslı, iyi yazgılı. İşleri başından beri iyi giden.

Bahtiyar
Mutlu, talihli, Hayatından memnunolan

Bahtınaz
Nazlı bir karaktere sahip olan

Bahtınur
Talihi ile ışık saçan

Bahtışen
Neşeli, şanslı bir kadere sahip olan

Bahtıser
Talihli, şanslı, iyi yazgılı olan.

Bakanay
Gökyüzünde duran ay, açık seçik.

Bakinaz
Sürekli nazlanan, çok nazlı.

Bakiye
Arta kalan

Bakyazı
Sevilen bir olaydan sonra verilen ziyafet.

Bala
Yavru, çocuk

Balaca
bala, ufacık küçücük küçük ve güzel

Balahanım
Küçük hanım

Balahatun
Üstün, asil kanlı. Değerli soy mensubu. Balahatun

Balahun
Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin ikinci karısının adı

Balamir
Ünlü bir Türk kağanı.

Balca
Bal damlası

Balcın
1. Bal’a doymuş. 2. Çok tatlı, bal gibi.

Baldan
Bal gibi tatlı, şirin ve güzel olan.

Balgın
1. Bal’a doymuş. 2. Çok tatlı, bal gibi.

Balhan
Hazar denizi sahilinde Anuderyanın eski yatağının denize vardığı yerde bir dağ silsilesi.

Balı
Parıltı, ışıltı

Balım
Bal, şeker.

Balın
Yar, sevgili

Balkan
Sarp ve geniş ormanlıklarla bezeli sıradağlar.

Balkı
1. Parıltı, ışık. 2. Güzel parlak, süslü. 3. Şimşek.

Balkın
Pırıldayan, parlak

Balkız
Bal kadar tatlı kız

Ballı
Şirin, güzel, tatlı dilli.

Balsarı
Sarışın.

Balşeker
Bal gibi tatlı olan.

Balsu
Tatlı su

Banu
Kadın, prenses

Banugül
Ev kadını, bayan

Banuhan
Hatun hükümdar

Barcin
Bir tür ipekli kumaş.

Barçın
Süslü ipek kumaş, Türkleri yöneten yedi kadın hakandan üçüncüsünün ismi

Baria
Güzel, tam, mükemmel, üstün.

Barika
Işık, parıltı, şimşek yıldırım parıltısı

Barkan
1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul.

Başak
Tahılların tanelerinin bulunduğu kısım

Başar
Başarılı ol anlamında

Başaran
yapacağı işte başarıya ulaşan işi gereken biçimde bitiren, yapan, Amacına ulaşan; becerikli

Başarı
başarmak eylemiyle ortaya konulan iş, başarılan iş

Başay
Birinci, ilkay.

Başçık
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık.

Başgöze
akarsuyun çıktığı yer

Basiret
1. Uzağı görme, seziş, sezgi, uyanıklık. 2. Anlayış, kavrayış.

Basıra
1. Gören, görücü. 2. Görme gücü, görüş. 3. Göz.

Basriye
Görme ile ilgili olan.

Batı
Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler.

Batıgül
Batı’da açan yetişen gül.

Batıhan
Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler.

Bayca
Zengin, varlıklı.

Baylan
1. Nazlı, şımarık. 2.Bayla büyüdü bir dediği iki edilmedi.

Bayzar
Aydınlık, ışıltı.

Bedahşan
Amuderya’nın kaynağı olan Perc’in yukarı mecrasının sol sahilindeki dağlık memleket.

Bedahşi
Amuderya’nın kaynağı olan Perc’in yukarı mecrasının sol sahilindeki dağlık memleket.

Bedel
1. Değer, kıymet. 2. Bir şeyin yerine verilen, yerini tutan şey, karşılık.

Beder
1. Süs, bezek. 2. Nakış, kumaş nakışı.

Bedia
Güzellik, üstün değerli olan.

Bediha
Beğenilen, takdir edilen.

Bedihe
1. Başlangıç. 2. Güzel söz.

Bedil
Candan, gönülden

Bedinur
Güzellik, üstün değerli olan kadın

Bediran
1. İşleri kötü idare eden. 2. Çapkın kadın.

Bedirnisa
Ay gibi güzel kadın.

Bedis
1. Süs, bezek; nakış. 2. Resim, heykel, şekil. bk. Bediz

Bediz
Açık, belli, görünen; süs bezek, bediş.

Bedran
Hoş, latif.

Bedreka
Kılavuz, yol gösterici.

Bedreke
Yol gösteren, kılavuz.

Bedriye
Ayın on dördüncü geceki haliyle ilgili.

Bedrunnisa
Dolunay yüzlü kadın.

Begüm
Hanımefendi.

Begüm / Begün
Saygıdeğer kadın

Begün/ Begüm
Saygıdeğer hanımefendi

Behice
Güleryüz.

Behin
İyinin iyisi

Behire
1. Hayırlı ve iyiliksever, soylu kadın. 2. Şişmanlık yüzünden yür

Behiye
Güzel, hoş, çekici

Behmar
Çok ziyade, fazla.

Behnane
1. İyi huylu kadın. 2. Güler yüzlü kdaın.

Behra
Onun için, ondan dolayı, onun sayesinde.

Behrem
Asfur çiçeği kırmızı gül.

Bekem
sağlam, dayanıklı kırmızı boya ağacı

Beken
Dayanıklı, güçlü.

Bekriye
1. Her şeyin evveli, ilk çocuk. 2. Genç ve taze kız. 3. Dişi deve yavrusu.

Belçim
Çim yaprağı.

Belçin
Dağ gülü.

Belde
Memleket, şehir, kasaba

Belemir
Peygamber çiçeği, mavikantaron olarak bilinen çiçek

Belen
İki dağ arasından geçen yol, geçit; tepe, yüksek yer, üzeri yassı tepe.

Beler
beleme işini yapar, çocuğu kundaklar, sarar sarmalar anlamında bir ad;

Belfin
Kar tanesi

Belfü
Kar tanesi

Belgi
İşaret

Belgin
Kesin, tam, kusursuz.

Belgün
Aydınlık gün

Belhi
Belh şehrine mensup (Afganistan).

Belik
Saç örgüsü

Belin
Korku, şaşkınlık, hayret

Belinay
Ayın gölün yüzeyine yansıması, peygamber çiçeği.

Belis
Aşkın ilk meyvesi.

Belit
Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağ

Beliz
İşaret ve iz.

Belkıs
Efsanevi kraliçe

Belma
Uysal, sakin.

Belmen
Çok güzel kadın.

Belur
Billur, billurdan olan

Benal
ben-al

Benan
Parmakla gösterilecek kadar güzel.

Benay
Çok güzel, ay yüzlü, ay gibi parlak.

Bende
1. Bağlanmış kimse, tutsak. 2. Kul, köle. 3. Yürekten bağlı. 4. Büyük aşkla seven.

Benek
1. Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta. 2. Güneş lekeleri yör

Benevşe
1. Menekşe. 2. Mor renk.

Bengi
Sonsuz

Bengigül
Sonsuza dek güzel olarak kalacak olan.

Bengisu
İnsana ölmezlik verdiğine inanılan su, Abı – hayat

Bengu
Ebediyet.

Bengühan
Hükümdarlığı sürekli olan.

Bengül
Gül gibi

Benian
“Beni anımsa” anlamında kullanılan bir ad.

Benice
Ölümsüz, sonsuz

Beniz
Yüz

Benli
Vücudunda ben bulunan.

Benligül
Vücudunda ben olan güzel.

Benna
Yapı yapan, mimar, kalfa, dülger.

Bennu
Hayali bir kuş.

Bennur
Ben nur gibi parlak ve güzelim anlamında kullanılan bir ad.

Bensu
Su gibi aziz benlik

Berca
Yerinde tam doğru ve münasip. Kadın ve erkek adı olarak kullanılabilir.

Berce
Şiirdeki en anlamlı, en kolay anlaşılır, en güzel dize

Berceste
1. Seçilmiş, beğenilmiş. 2. Hoş, güzel.

Berçin
Toplayıcı.

Bercis
1. Jüpiter gezegeni. 2. Çok süt veren deve.

Bereket
1. Bolluk. 2. Meymenet, saadet, mutluluk, Allah vergisi.

Beren
1. Güçlü, kuvvetli 2. Akıllı, zek, . 3. Tanınmış, ünlü.

Berfin
Kar gibi beyaz.

Berfu
Kar tanesi.

Bergin
Güçlü, sağlam.

Bergüzar
Anılmak için verilen şey.

Bergüzin
Seçkin, beğenilmiş makbul.

Beria
Güzellik ve olgunlukta akranlarından üstün olan.

Berika
Şimşek ışıltısı.

Beril
Mavi yeşil renkli değerli bir madendir. Arınmış, aklanmış.

Berin
Manen çok yüksek

Berire
İnam ve ihsan sahibi. Saliha ve vazifesini yapan hanım.

Beritan
Yayla kızı.

Berivan
Dağda açan çiçek.

Beriye
Salim, kurtulmuş, aklanmış, arı, temiz.

Berka
Kuzey Afrika’da eski bir şehir. Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.

Berke
Zerdali, kayısı, kamçı, değnek

Berkiye
Şimşek gibi, parlak.

Bermude
Nesne, şey.

Berna
Gençlik, dirilik, enerji, delikanlı.

Berra
1. Hayırsever. 2. Bereket ve bolluk getiren.

Berrak
Duru, temiz, şeffaf

Berraka
Aydınlık görünüşlü güzel kadın.

Berran
Keskin, kesici

Berre
Temizleyici, arındırıcı.* (*Peygamberimiz hanımlarından ikisinin ilk isimlerini değiştirmiştir. Biri Cüveyriye, diğeri Zeynep Binti Cahş annemizdir. Her ikisinin ilk isimleri “Berre” idi. Ayrıca üvey kızının adı da “Berre” iken onu “Zeynep” olarak değiştirmiştir. Berre manası temizleyicidir. Ancak ” o kendi nefsini temizler” diyerek kibir ve gurura sebep olmaması için değiştirmiştir.)

Berrin
Karada yaşayan, yüksek yüce

Berru
İyilik eden, iyiliği ve mükâfâtı çok olan, sözünü yerine getiren.

Berşan
Bir peygamberin din ve kitabını kabul eden kişi. Ümmet.

Berşe
Hep, bütün, çok.

Bersu
Suyun berrak hali.

Berzen
Yöre, mahalle, yol.

Besalet
Korkusuzluk, yüreklilik.

Besamet
Güler yüzlülük, şenlik.

Beşaret
1. Müjde, muştu, iyi haber. 2. Güler yüzlülük, gülümseme.

Beşgül
Beş tane gül.

Besime
Tebessüm eden, gülen

Beşire
1. Müjde getiren, müjdeci. 2. Güler yüzlü, güleç.

Besisu
Bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici su

Besra
Seçkin kimse, dürüst insan.

Beste
Ezgilerin özgün dizimi

Bestegül
Gül kadar güzel ve duygulu

Bestenigar
Türk müziğinde bileşik bir makam

Beşuş
1. Okşadıkça süt veren deve. 2. Araplarca çok meşhur ve meş’um bir kadın.

Betigül
Gül yüzlü.

Betigün
Aydınlık yüz

Betim
1. Bir nesnenin kendine özgü belirtilerini tam ve açık bir biçimde, söz ya da yazıyla anlatma, tasvir. 2. Herhangi bir şeyin resmi ya da heykeli.

Betül
Namuslu, temiz, iyi.

Betül / Betil
Erkek eli degmemis, erkekten uzak yasayan, namuslu kadin, Temiz, iffetli

Betülay
Namuslu, iffetli, ay gibi güzel kadun.

Beyan
1. Bildirme, söyleme, açıklama. 2. Belagat ilimlerinden ikincisi. 3. Belli apaçık.

Beyaz
Pür, saf, temiz. Beyaz renk ismi

Beyda
Tehlikeli yer, mevkii. Mekke ve Medine arasındaki bir çöl

Beyhan
Beylik yöneticisi

Beylem
Açılmamış pamuk kozası, çiçek buketi.

Beysu
Güçlü akan su.

Beysun
Nazik insan.

Beytiye
Eve ait, evle ilgili.

Beyza
Bembeyaz. Saf, günahsız, katıksız

Beyzanur
Işık saçan nur. Bembeyaz ışıklı.

Bezen
Süs, benek, zinet.

Bezmialem
Dünya meclisi, sohbet toplantısı. Bezmi Alem Sultan. Sultan Abdülmecid’in annesi.

Bidayet
Başlama, başlangıç.

Bige
Evlenmemiş, bakire kadın.

Bigül
Gülmesi temenni edilen

Bihruz
İyi gün, güzel gün anlamında. Bihruze Hatun Şah İsmail’in zevcesi. Çaldıran’da yenilip her şeyini bırakan Şah İsmail’in zevcesi.

Bihter
En iyi, daha iyi, pekiyi

Bihterin
En iyi, pek iyi.

Bike
Evlenmemiş, çocuğu olmamış kadın

Bike / Bikem
Kadın, hanım

Bikem
Kadın, hanım

Bikem/ Bike
Kadın, hanım

Bilay
Ay gibi asil ol.

Bilcan
Bilgili dost

Bilge
Bilgili, ahlaklı, derin bilgi sahibi kimse.

Bilge Hatun
Kutluk Han’ın annesi. Türk hükümdarı (VIII.yy-).

Bilgehatun
KuÜuk Han’ın annesi. Türk hükümdarı(VIII.yy).

Bilgem
Bilgili, ahlaklı

Bilgen
Bilen, bilgili

Bilgesu
Bilge ve su isimlerinin birleşimden oluşmuş.

Bilget
Havadis, malumat

Bilgin
Bilgili kişi (alim, karşılığı olarak da kullanılmaktadır)

Bilginur
Bilginin ışığı, bilginin aydınlığı.

Bilgiser
Bilgili kişi (alim, karşılığı olarak da kullanılmaktadır)

Bilgiye
Bilgili kişi (alim, karşılığı olarak da kullanılmaktadır)

Bilgün
Bilgili kişi (alim, karşılığı olarak da kullanılmaktadır)

Bilhan
Çok bilgili

Billur
Kristal, şeffaf

Bilnaz
Çok naz eden

Bilnur
Bilge kişi

Bilsen
Kendini bil.

Binay
Bin tane ay.

Bingül
Bin tane gül.

Bingün
Bin tane gün.

Binhan
Hanların hanı.

Binnaz
Çok nazlı

Binnur
Çok ışıklı, aydınlık

Biray
Ay gibi tek, eşsiz

Birbet
Yüzü benzersiz

Bircan
Biricik ve cana yakın.

Birce
Biricik, bir tanecik

Bircis
Gezegen, Jüpiter, müşteri yıldızı, bercis.

Birdem
Doğduğunda alınan ilk nefes

Birgen
Yalnızlığı seven, yalnızlığa alışık

Birgi
Batı Anadolu’da İzmir ilinin Ödemiş ilçesinin merkezi, Bozdağ eteklerinde kurulmuştur.

Birgül
Tek ve benzersiz gül.

Biricik
Tek olan, eşsiz

Birim
Bir tanem, biriciğim

Birke
Suların biriktiği yer.

Birma
Çin Hindi’nde bir yer. Birmanya diye de tanınır. Birmanya müslümanları ülkelerinin % 30’una ulaşmışlardır.

Birşah
Bir olan şah, hükümdar.

Birsel
Bir sel gibisin, bir selsin.

Birsen
Yanlızca sen.

Birsev
Tek sevgili.

Birsin
Biriciksin, teksin, eşin benzerin yok

Birsu
Özel bir su biricik su gibi.

Birtek
Eşi benzeri, ikincisi olmayan, biricik; çok sevilen; bir ve tek olan.

Biryar
Tek sevilen

Bitengül
Güllerin bitmesi.

Boysel
Uzun boylu.

Bucak
Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad (Köşe bucaktaki anlamı gibi)

Buçe
Gökten düşen ilk kar tanesi, aynı zamanda cennette bulunan sarmaşığın ismi.

Bueda
Nazlılığıyla bilinen

Buğçe
Cennette bulunan sarmaşığın ismi aynı zamanda yere düşen ilk kar tanesi.

Buğday
Tohumu ekmek yapımında kullanılan bitki ve aynı bitkinin başağı

Büge
Bent, su benti

Buğlem
Cenneti müjdeleyen melek.

Buğu
Bir cisim üzerinde ince tabaka durumunda yoğunlaşmış sıvı

Bugül
İşte güzelliğin ta kendisi anlamında

Buhayra
1. Küçük deniz. 2. Mısır’m kuzeybatısında bir şehir.

Buka
1. Ülke, yer. 2. Büyük bina. 3. Ben, benek. Buka Han Altınordu devletinin Bayagut boyundan Nogay Yarguçi adlı prensin oğlu.

Büke
Bilgili, akıllı, zeki

Bükem
Zekice davranışları olan

Buket
Çiçekler topluluğu

Bukle
Kıvrılmış, lüleli saç.

Büklüm
Bükülmüş kıvrılmış şeylerin oluşturduğu halka.

Bukra
Sabah.

Büküm
Bükme eylemi

Bülbül
1. Sesinin güzelliğiyle ünlü ötücü kuş. 2. Sesi çok güzel olan kimse. Bülbül Hatun Bayezid H.’in eşi.(Öl. Bursa 1515). Şehzade Ahmed’in annesi.

Bulca
Bulunmuş bir biçimde.

Bulem
Cenneti haber veren melek

Bulut
Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi.

Burçak
Baklagillerden bir bitkidir.

Burcay
Kale burcundan görülen ay

Burçe
Küçük takım yıldızı.

Burçin
Dişi geyik

Burcu
Güzel koku, güzel kokan.

Burfe
Cennet meyvesi

Bürge
Canlı, taşkın, coşkun

Burkan
Uygur Türklerinin Budaya verdikleri ad. – İsim olarak kullanılmaz.

Bürke
1. Martı. 2. Havuz, gölcük.

Burkhan
Put, heykel, Buda heykeli. – İsim olarak kullanılması yanlıştır.

Bürran
Keskin olan

Buse
Öpücük.

Busenur
Nurlu öpücük.

Büşra
İyi haber

Büte
Fidan.

Büteyra
1. Güneş. 2. Sabah.

Buyan
1. Mutluluk, uğur, talih. 2. İyi biliş, sevab.

Büyüm
Büyüleyici, büyülü güzel