Erkek isimleri ve anlamları – 2024 Popüler ve Modern erkek bebek isimleri

Erkek isimleri, yeni erkek bebeğiniz için mükemmel ismi bulmak biraz zaman alabilir. Dikkatli bir şekilde düşündürebilir, aynı zamanda çok eğlenceli de olabilir. Aslında, yeni ebeveynler olarak vermeniz gereken ilk ve en büyük kararlardan biri doğacak bebeğinize isim bulmaktır.

Aile geleneğine hitap eden veya kültürel geleneğe saygı duyan erkek isimleri mi arıyorsunuz? Yoksa oğlunuzun tamamen benzersiz bir isme sahip olmasını mı istiyorsunuz ?

Kız isimleri için fikir al.

gebelik hesaplama aracını kullanarak önemli kontrolleri öğrenebilir, gebelik haftanızı hesaplayabilirsiniz.

Yaklaşımınız ne olursa olsun, Nüfus idaresi tarafından kaydedilen en popüler erkek bebek isimleri listesinde birçok harika seçenek bulacaksınız. Aşağıdaki erkek isimleri listesi, 2024 yılına ait Türkiye’de alınan erkek bebek doğum belgesi verilerini yansıtmaktadır.

Favori erkek isimleri dizini, listenizi daraltmanıza (veya yeni isimler için ilham almanıza) yardımcı olacak göz atın ve oğlunuz için sevdiğiniz bir erkek ismi bulma deneyiminin keyfini çıkarın.

2024 Yılının En İyi ve Popüler Erkek Bebek İsimleri

Erkek İsimleriKullanım Sayısı
Yusuf7088
Alparslan6218
Miraç5968
Ömer Asaf5483
Eymen5147
Göktuğ4899
Ömer4780
Mustafa4321
Aras4130
Ali Asaf3955
Ahmet3655
Ali3620
Kerem3602
Poyraz3599
Hamza3587
Muhammed3440
Çınar3372
Mehmet3331
Metehan3293
Muhammed Ali3271
Ayaz3042
Emir2944
Yiğit2852
Mert2825
Umut2700
Yunus Emre2638
İbrahim2476
Alperen2469
Kuzey2438
Miran2364

Alfabetik (A-Z erkek bebek isimleri) diğer erkek isimleri ve anlamları

Erkek Bebek İsimleri

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Şu anda bu dizinde 739 erkek isimleri var.
Abadın
Ezeli.
Abak
Köylü.
Abakan/Abakay
Bir Türk boyunun adı.
Abakay
Bir Türk boyunun adı
Abamüslüm
İslamiyete inanların ulusu, yücesi.
Abat
Şen, rahat, mutlu olmuş
Abay
Hüner, beceri
Abaza
Kafkaslarda yaşayan bir Türk soyu.
Abbad
Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan kişi manasındadır. Abbad b. Bişr. Ashab dan.
Abbas
Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan – Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)’ın amcası, Mek­ke’nin fethinde müslüman olmuştur.
Abdal
Derviş, bilgili kişi.
Abdi
Kulluk ve itaat edendir. Kullukla, kölelikle ilgili
Abdülalim
Herşeyi bilen Tanrı’nın kulu.
Abdülaziz
En yüce, en değerli olan Allah ın kulu. Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Al­lah ın kulu. Aziz Allah’ın isimlerindendi r. – Sultan Abdülaziz
Abdülbaki
Her zaman var olan Allah ın kulu. Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah ın kulu-Allah’ın isimlerinden.
Abdülbari
Yaratan, yaratıcı Allah’ın kulu. Bari ismi, Al­lah ın isimlerindendir. Abd takısı almadan kullanılmaz. Yaratan, yaratıcı olan Allah’ın kulu
Abdülbasir
Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Allah’ın kulu.Her şeyi görüp anlayan Allah ın kulu.
Abdülbasit
Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Al­lah ın kulu. – Allah ın isimlerinden.Rızkı yayıp bollaştıran Allah ın kulu
Abdülbedi
Allah’ın isimlerinden. Bedinin kulu.
Abdülberr
Berr in kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu.Berr, Allah ın isimlerindendir.
Abdülcabbar
Zorlayıcı güce sahip olan Tanrı’nın kulu.
Abdülcebbar
Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahi­bi Allah ın kulu. Cebbar, Allah ın isimlerindendir. Zorlayıcı güce sahip olan Allah ın kulu.
Abdülcelil
Büyük, ulu, yüce Allah ın kulu. Celil, Allah ın isimlerindendir. En yüce olan Allah ın kulu
Abdülcemal
Güzellikleri kendinde toplayan Allah ın kulu.
Abdülcevat
Cömert olan Allah ın kulu.
Abdüleelal
Tanrı’nın kulu.
Abdülehad
Şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allah ın kulu. Ehad, Allah ın isimlerindendir.
Abdülesed
Aslan ın kulu.- Hz. Rasûlullah (s.a.s) m reddettiği isimlerdendir. Müslümanlar kullanmazlar.
Abdülevvel
Herşeyin evveli, ilk olan, varlığının başlan­gıcı bulunmayan Allah ın kulu.
Abdülezel
Ezelden beri var olan varlığı için başlangıç söz konusu olmayan Allah ın kulu. Ezelden beri var olan Allah ın kulu.
Abdülferid
Tek, eş­siz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan. Allah ın kulu.
Abdülferit
Üstün olan Tanrı’nın kulu.
Abdülfettah
Gizli şeyleri açığa çıkaran Allah ın kulu. Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işle­rini açan Allah ın kulu. Allah ın isimlerindendir.
Abdülgaffar
Kulla­rının günahlarını affeden Allah ın ku­lu. Allah ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz.
Abdülgafur
Bağışlayan, acıyan Tanrı’nın kulu.
Abdülgani
Zengin ve eli açık Tanrı’nın kulu.
Abdülhak
Yüce Tanrının kulu
Abdülhakim
Her şeyi bilen Tanrı’nın kulu.
Abdülhalik
Yaratan Tanrı’nın kulu.
Abdülhalim
Anlayışlı, izanlı Tanrı’nın kulu.
Abdulhamit
Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah’ın kulu
Abdulkadir
Her şeye gücü ve sözü yeten
Abdülkerim
Kerem sahibi, cömert, ulu olan Allah ın kulu.
Abdullah
Allah’ ın kulu
Abdüllatif
Zenginliğini paylaşan Tanrı’nın kulu.
Abdüllazim
Büyük, yüce, ulu, yüksek.
Abdülmecit
Şan ve şeref sahibi Tanrı’nın kulu.
Abdülmelik
Tüm evrene egemen olan Tanrı’nın kulu.
Abdülmetin
Kudrete sahip Tanrı’nın kulu.
Abdulrezzak
Yukarıdan gelen ilk kullardan biri
Abdülvahap
Eli açık Tanrı’nın kulu.
Abdülvahip
Üstün olan Tanrı’nın kulu.
Abdülvahit
Üstün olan Tanrı’nın kulu.
Abdurrahman
Rahmet sahibi olan Allah’ın kulu.
Abdürrauf
Çok merhamet eden, esirgeyen Allah ın kulu. Rauf olan Allah ın kulu.
Abdürreşit
Doğruluğu öğreten Tanrı’nın kulu.
Abdürreşit-Abdürreşid
Allah´ın isimlerinden. Reşid´in kulu, doğru yolu gösteren Allah´nın kulu.
Abdürrezzak
Bütün mahlûkların rızkını veren Allah´ın ku­lu. – Rezzak, Allah´ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz. Tüm yaratıklara rızkını veren Allah´ın kulu.
Abduş
“Abdullah” isminin kısaltılarak bir başka söyleniş biçimi.
Abdüşşahid
Şahid´in kulu. Görünen ve görünmeyen eşya­nın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade altında bu­lunduran Allah´ın kulu. Şahid, Allah´ın isimlerindendir.
Abdüssamed-Abdüssamet
Kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah´ın kulu. Kimse­ye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Al­lah´ın kulu. – Samed, Allah´ın isimle­rindendir.
Abdüşşekür
Emrine uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve çok ikramda bulunan Allah´ın kulu. Şekür, Allah´ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz.
Abdüsselâm
Barışçı olan Tanrı´nın kulu Barış, rahatlık, selamete çıkaran, selam eden, zevalsiz ebedi olan Allah´ın ku­lu. – es-Selam kelimesi, Allah´ın isim­lerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılamaz.
Abdüssemi
Her şeyi işiten, duyan Allah´ın kulu. Her şey­den arınmış olarak bütün sesleri, söz­leri ve kelimeleri işitip ayırdeden yü­ce Allah´ın kulu.
Abdüssettar
Günahları örten, gizleyen Allah´ın kulu.
Abdüzzahir
Varlık ve birliği sonsuz sayıda eserler ve delillerle belli olan Allah´ın kulu. Ez Zahir, Allah´ın isimlerindendir.
Aber
Hz. Nuh´un erkek torunu.
Abgun
Mavi renk. Gök. 2. Parlak. 3. Nişasta
Abid
Dini bütün, dindar, sofu.
Abide
Anıt önemli ve değerli yapıt anlamındadır
Abidin
Dua eden, duacı
Abir
Güzel kokan, mis, güzel koku.
Abıd
Dindar, sofu, din kurallarına bağlı.
Abır
Huzur, barış.
Aborkar
Tutumlu, tutumlu davranan.
Abrek
Yaşadığı toplumun düzenine karşı gelen, savaşçı
Abuşka
Kadının kocasına verilen bir ad.
Abuzer
Altın suyu. Altın suyu misali parlak ve görkemli
Abuzettin
Dindar, din yolunda hızlı giden.
Acabay
Güçlü kuvvetli kişi.
Acabey
Güçlü kuvvetli kişi.
Acahan
Güçlü kuvvetli kişi
Acar
Becerikli, atılgan, ele avuca sığmaz
Acaralp
Yiğit, becerikli, cesur kişi
Acarbay
Zengin, kuvvetli
Acarbey
Güçlü, cesur, atılgan, becerikli kimse.
Acarer
Güçlü, becerikli, gözü pek kimse.
Acarkan
Atılgan, güçlü, kuvvetli
Acarman
Çevik, becerikli, girişken insan.
Acaröz
Özü güçlü, yiğit kimse
Acarsoy
Yiğit soy, güçlü soy
Acartürk
Yiğit Türk, güçlü Türk, gözüpek Türk
Acatay
Güçlü tay
Acem
Açık ve doğru Arapça konuşamayan kimse 2. İran haklarından birine mensup.
Açıkalın
Alnı açık kimse, temiz kişi
Açıkel
Cömert insan.
Açıker
Doğruluğun, dürüstlüğün savunucusu olan
Açıkgün
Güneşli gün, bulutsuz gün
Aclan
Yerinde duramayan, aceleci.
Acun
Dünya, varlık
Acunal
Dünyayı kapsayan, dünyayı fetheden; Dünyayı fethet; dünyaya yayıl” anlamında kullanılan bir isimdir.
Acunalp
Dünyaca tanınmış yiğit.
Acuner
Dünya eri, dünya yiğidi
Acunseven
Evreni seven, dünyayı seven
Ada
Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası.
Adahan
Ada ve han sözlerinden oluşan bir ad.
Adal
Adın yayılsın, ün kazan” manasında.
Adalan
Adı bilinen, tanınan, iyi ünü olan
Adalettin-Adaleddin
Dinin adaleti.
Adalı
Ada halkından olan kimse.
Adalır
Adlanır, ad alır, bilinir
Adamış
Adak yapmış olan kimse.
Adanır
Adı ünlenen kimse.
Adar
Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı, olgunluk, erginlik, süre zaman, omuzdaş
Adaş
Adları eş olanlar, aynı adı taşıyanlardan her biri, kardeş, edinilmiş olan, arkadaş
Adem
İyi, temiz insan. İlk insanın adı Hz. Adem
Adil
Adaletli
Adilhan
Doğruluğun, Hakkın Hükümdarı.
Adin
Cennet
Adiyan
Bervari ilçesi halkından kabile.
Adıcan
Adı ile sevilen, adı sevgili olan.
Adıgün
Adı aydınlık, gün gibi olan
Adıgüzel
İsmi güzel anlamında.
Adın
El, kimse.
Adınamlı
İsmiyle ünlü olan.
Adısanlı
İsmiyle ünlü olan.
Adısönmez
Adı sürekli olarak yaşar, adı sürer gider, kuşaktan kuşağa sürer.
Adısoylu
İsminin çok elit olduğu anlamında.
Adıvar
Adı yok değil adsız değil, adlandırılmış.
Adıyahşi
İsmi güzel anlamında.
Adlı
Zamir
Adlığ
Adı var, adı sanı bilinen, tanınmış ünlü
Adnan
Cennette ölümsüzlüğe kavuşan kişidir. Bir yere yerleşip ikamet eden kişi manasındadır ayrıca.
Adni
Cennetlik insan
Adsay
Moğol hakanlarından biri
Adsız
Adı olmayan, isimsiz
Adsoy
İsmi soyunu ifade ediyor anlamında.
Aduşan
Ateş, alev
Afacan
Ele avuca sığmaz, çok zeki.
Afer
Çok beyaz, bembeyaz.
Affan
Kendini kötülüklerden uzak tutan
Afgan
Çabuk sinirlenen.
Afif
Temiz, namuslu.
Afra
Beyaz toprak. 2. Ayın 13. gecesi.
Afrin
Suriye'de bir şehir
Afşin
Zırh, silah
Aga
Haber, bilgili kişi, bilen.
Ağababa
Bir yerde sözü geçen ve ileri gelen kimse.
Ağabay
Ağa ve çok varsıl kimse
Ağabey
Ağa, çok varsıl, güçlü kişi.
Ağacan
Cömert, içten kimse.
Agah
Bilgili, uyanık
Ağahan
Ağaların ağası.
Ağakan
Ağa soyundan gelme.
Ağan
Geceleri gökte, ara sıra, hızla akıp gittiği görülen ışıklı nokta, göktaşı, akanyıldız
Ağaner
Akanyıldız gibi güzel er, akaner
Ağansoy
Yüksek soylu.
Ağaoğlu
Saygı duyulan birinin oğlu. 2. Beyzade.
Ağar
Sadık kişi.
Ağarantan
Sabahın erken vakti, tan vakti
Ağca
Çok beyaz, apak
Ağcabey
Temiz ve kişilikli insan.
Ağçelik
Çok iyi su verilmiş, çelik, ak çelik
Ager
Temiz, doğru kimse
Agid
Yiğit, güçlü, yürekli.
Agir
Ateş.
Agıl
Akıl, zeki.
Ağırtaş
Ağırlığı çok olan taş, ağırbaşlı kimse
Agra
Çok sevimli, çok yakışıklı.
Ahen
Demir gibi sert.
Ahi
Dost canlısı. 2.Erkek kardeş. 3. Eli açık, cömert.
Ahıska
Gürcistan’da bir kent.
Ahlas
Saf, halis, karışımsız. 2. İyi yürekli, temiz kimse. 3. Kur´anî ıstılahta, Allah´a halis olarak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul.
Ahmed
Çok, en çok övülmüş, methedilmiş kimse manasındadır. Kur’an-ı Kerim’de Saf suresinin 2. ayetinde
Ahmet
Övgüye değer.
Ahter
Yıldız.
Ahves
Cesur, kahraman, yiğit.
Aka
Saygıdeğer kimse, ağa
Akabay
Varlıklı kimse, ağa
Akabey
Varlıklı kimse, ağa ve bey
Akad
Soyluluk, Onurlu bir kişiliğe sahip olmak
Akadlı
Adı ak, soyu temiz
Akagündüz
Asıl adı Enis Avni olan bir yazarımızın takma adı
Akal
Akal
Akalan
Ak alan, ak meydan, beyaz alan
Akalın
Temiz alın, açık alın, ak alın.
Akalp
Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse.
Akam
Etki, sonuç, vargı.
Akan
Akıp gitmekte olan
Akaner
Akıp giden yiğit
Akansel
Akan, uzun mesafeden sonra denize dökülen su.
Akansu
Akıp giden su
Akant
Temiz, dürüst, sözünün eri.
Akar
Akmak eylemini yapar
Akarca
Akıp giden su, akan su, akarsu
Akarçay
Akıp giden su, akıp giden çay
Akarsel
Akıp giden sel
Akarsoy
Soyun devam etmesi.
Akartuna
Tuna gibi gürül gürül akan.
Akartürk
Akıp giden Türk.
Akasoy
Ağa soylu, soyunda ağalık bulunan kimse ağa soyu
Akata
Temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata
Akatay
Temiz ve herkesçe bilinen kimse
Akay
Dolunay, ayın ondördü.
Akaydın
Aydınlık, temiz
Akba
Sazlık, bataklık, ağba
Akbal
Beyaz, temiz, bal gibi.
Akbaran
Ak güç
Akbaş
Tane tutamamış ekin, başağı, bir tür ak buğday, şahinden büyük bir av kuşu
Akbaşak
İnce sık yapraklı, beyaz çiçekli bir bitki.
Akbatu
Yiğit erkek
Akbatur
Namuslu ve yiğit
Akbay
Namuslu ve varsıl, Mısır Türk Kölemenlerinden bir kişi.
Akbayar
Namuslu, temiz ve yüce
Akbeğ
Namuslu ve varsıl, akbay, ak bey
Akbek
Namuslu ve varsıl
Akbel
Ak, beyaz, ile bir dağın iki tepesi arasında geçit veren çukurca yer anlamına gelen "bel"sözcüğünden gelmektedir"
Akbey
Temiz ve güvenilir kişi.
Akbilge
Bilge, temiz bilge
Akbora
Ak yel, ak fırtına
Akboy
Temiz ve güvenilir bir soydan gelen.
Akbudak
Ak renkli budak
Akbulut
Beyaz bulut
Akburç
Ak renkli kale burcu
Akburçak
Bir metre boyu olabilen bir burçak türü
Akçakaya
Oldukça ak renkli kaya, beyazca kaya
Akçakıl
Ak renkte küçük taş, akarsu kıyılarındaki ak renkli küçük taş
Akçal
Ak renge yakın, beyaza yakın beyaza çalan
Akçalı
Para ile ilgili, parası olan zengin
Akçar
Temiz ruhlu.
Akçasu
Duru su, ak su
Akçay
Duru çay, ak su
Akcebe
Savaşlarda kullanılan beyaz zırh
Akçit
Aydınlık yüz, ışıklı yüz
Akçıl
Beyaza yakın, beyazı çok, içinde ak renk bulunan, kırçıl
Akçınar
Bir çınar türü
Akdağ
Ak renkli dağ. 2. Kar kaplı dağ.
Akdal
Beyaz dal
Akdamar
Beyaz damar, akan damar
Akdemir
Demir gibi güçlü
Akdeniz
Ülkemizin güneyindeki deniz
Akdik
Ak renkte ve dik
Akdiken
Gövemeriği ya da geyik dikeni de denilen bir bitki alıç
Akdil
İyi, güzel konuşan
Akdoğ
Doğ ve ak git
Akdoğan
Kıvrık ve kısa gagalı, yırtıcı bir kuş.
Akdoğdu
Tertemiz doğan
Akdoğmuş
Akça pakça doğmuş, beyaz tenli doğmuş
Akdoğu
Beyaz şafak, ak ışıklı doğu.
Akdora
Ak renkte dağ tepesi, ak doruk
Akdoru
Karla kaplı zirve.
Akdoruk
Beyaz renkte, ağaçsız dağ tepesi
Akduman
Beyaz duman
Akdur
Akıp git ve dur, akıp dur
Akel
Güvenilir kişi anlamındadır bunun yanında doğru, dürüst işler yapan kişi
Aker
Dürüst, er kişi.
Akergin
Ak ve olgun
Akerman
Soylu kişi
Akersan
Yiğit sanlı
Akersoy
Yiğit soylu, dürüst, namuslu
Akgil
Soyu temiz olan
Akgiray
Temiz ve yaraşır
Akgüç
Namuslu ve güçlü
Akgün
Sevinçli gün
Akgündüz
Aydınlık gündüz.
Akgüner
Aydınlık sabah vakti
Akhan
Ak soylu han
Akif
Bir şeyde sebat eden. 2. İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen. İ’tikafa giren.
Akil
Akıllı, Rüştünü kanıtlama konumuna gelmiş, yaptıklarının farkında olan.
Akimaş
Şelale
Akı
Yiğit, ağa, kardeş, eli açık
Akıalp
Eli açık, yiğit, yiğitler yiğidi
Akıl
Zeka.
Akıman
Eli açık, yiğit, yiğit kimse
Akın
Her engeli aşan, güçlüklerden yılmayan, hızlı hareket kabiliyetine sahip
Akınal
Saldır ve kazan.
Akınalp
Akın eden yiğit. Yiğit.
Akıner
Akın eri, akın yapan er
Akıneri
Akın yapan yiğit, akıncı yiğit
Akınsoy
Savaşçı soyu.
Akıntan
Tan vakti, tanyeri ağarırken yapılan akın
Akıntürk
Akıncı Türkler.
Akış
Akma eylemi
Akkan
Soyu temiz insan.
Akkaş
Beyaz renkli yeşim taşı
Akkaya
Beyaz kaya.
Akkerman
Yüksek burçları olan kale .
Akkılıç
Kirlenmemiş kılıç.
Akkın
Arzulu, aşık.
Akköz
Ak renkte göz, ak kor
Akkurt
Beyaz renkli kurt.
Akkuş
Yırtıcı bir kuş türü.
Aklan
Hızlı akan derecik
Akman
Temiz, beyaz, güzel insan.
Akmaner
Lekesiz yiğit, ak alınlı kimse
Akmeriç
Duru akan Meriç.
Akönder
Güvenilir lider.
Aköz
Özü ak, temiz
Akozan
İçten, duygulu şair.
Akpolat
Temiz, güçlü kuvvetli kişi.
Aksal
birçok kalın direğin yan yana bağlanmasıyla yapılan, düz ve korkuluksuz Deniz ya da ırmak taşıtı.
Aksan
Temiz, lekesiz ün.
Aksay
Ak renkte yassı taş, boz renkli kayalık yer.
Akşit
Kutlu, uğurlu. Ak güneş, nur, aydınlık.
Akşın
Teni ve kılları ak renkli kimse
Aksoy
Temiz soy, lekesiz soy.
Aksun
Temizlik, dürüstlük, veren.
Aksungur
Atmacaya benzeyen bir kuş, akdoğan
Aktan
Aydınlık sabah manasındadır. Güneşin ağırma vakti.
Aktaş
Beyaz taş, kireçtaşı.
Aktay
Beyaz renkli at.
Aktekin
Parlak, görkemli, temiz huylu.
Aktemür
Beyaz demir.
Akter
Beyaz ter
Aktimur
Dövme demir, akdemir
Aktolga
Ak kargı
Aktöre
Ahlakçı
Aktuğ
Değerli, önemli.
Aktün
Aydınlık gece, ışıklı gece
Aktuna
Duru, berrak akan Tuna nehri.
Aktunç
Beyaz tunç.
Aktürk
Beyaz, temiz Türk.
Akünal
Temiz ün sahibi olan
Akyel
Güneyden esen yel, lodos, (kimi yerde) doğudan esen yel, (kimi yerlerde) kuzeyden esen yel, poyraz
Akyiğit
Temiz ve güvenilir kişi.
Akyol
Dürüstlüğün yolu.
Akyürek
Yüreği temiz olan, içten yürekli.
Akyurt
İyi ve güzel bir vatan.
Akyüz
Dürüstlüğü yüzüne vurmuş olan kişi.
Ala
Karışık renkli, çok renkli, alaca. 3. Kekliğin boynundaki siyah halka.
Alaaddin
Dinin yücesi, ulusu, büyüğü. Dini yüceltmek için din uğruna çalışan kimse.
Alaatin
Dini yükseltmek, yüceltmek için çalışan
Alacan
Renkli kişiliği olan.
Aladoğan
Bir kuş türü.
Alakoç
Kürkü karışık renkli olan koç.
Alakurt
Derisi karışık renkli olan kurt.
Alakuş
Tavus kuşu.
Alaner
Alan eri, meydan yiğidi
Alangu
Altın geyik
Alasay
Kişiliğiyle çevresinde saygı uyandıran.
Alasoy
Çok renkli bir soydan gelen.
Alatan
Seher vakti rengi.
Alataş
Karışık renkli taşlar
Alatay
Karışık renkli tay.
Alatürk
Çok renkli bir kişiliğe sahip olan.
Alaz
Ateş
Albora
Kırmızı fırtına.
Alcan
Yürekli, cesur
Alçin
Kızıl ve parlak renkli küçük bir kuş.
Alçın
Kırmızıya çalan küçük bir kuş
Aldemir
Ateşte ısıtılıp kırmızı hale getirilen demir Al-Demir.
Aldoğan
Bir tür doğan
Alem
Dünya, cihan, halk.
Alemdar
Bayrak taşıyan, bayraktar anlamındadır. Önder.
Alen
Ermenice kökenlidir. Saygınlık başarı anlamlarında
Algan
Fetihler yapan.
Algın
Sevdalı, tutkun, vurgun, âşık, güçlü, dolgun, keskin, iyi, güzel
Algün
Kızıl gün, al renkli Güneş
Algur
Sakinlik, sessizlik.
Alhan
Al renkli prens
Ali
Yüce, üstün, yüksek
Alican
Yüce olan can
Aligir
Yandaş, taraftar
Alikan
Hizan’da yaşayan Kürt aşireti.
Alim
Bilen bilgili, çok okumuş kişi manasındadır.
Alinur
Işık saçan yüce kişi.
Aliş
Ali adının sevecenlik verilmiş biçimi.
Alişah
Ulu hükümdar.
Alişan
Ünü büyük.
Aliyan
Nusaybin, cizre arasında yaşayan.
Aliyar
Yar, dost, sevgili anlamlarını taşır. Bunun yanında birleşik isimdir
Alışık
Kırmızı renkli ışık.
Alkan
Kırmızı kan, soylu.
Alkin
Korkusuz ve kin dolu.
Alkım
Gökkuşağı
Alkın
Korkusuz, yiğit, kızıl kın.
Alkor
Kıpkırmızı ateş, kızıl köz
Alkun
El gün, herkes
Allahverdi
Allah’ın inayetiyle anlamında.
Aloz
Haşin kimse.
Alp
Yiğit bir sıfat, kahraman anlamı taşır.
Alpağan
Yiğit
Alpagu/Alpagut
Tek başına düşmanla savaşan kahraman. 2. Eski Türklerde kurda verilen bir ad.
Alpagut
Mal mülk sahibi, çiftlik sahibi, kurt seçkin yiğit
Alpak
Cesaret sahibi, kahraman kişi.
Alpan
Etrüsk mitolojisinde bir tanrıça. Aşk tanrıçası, yeraltı tanrısı
Alpar
Yiğit, kahraman, yiğit er, alp er, yiğit kişi
Alparslan
Korkusuz, yiğit, Soylu, aslan gibi anlamında
Alparslan/Alpaslan
Kahramanlar kahramanı.
Alpartun
Yiğit ve onurlu
Alpas
Kızıl pas al renkli pas
Alpaslan
Aslan gib yiğit
Alpat
Yiğit al
Alpay
Güçlü, cesur
Alpaydın
Yiğit ve aydınlık, yiğit ve bilgili yiğit ve aydın
Alpayer
Güçlü ve delikanlı olan.
Alpbilge
Güçlü ve aynı zamanda da akıllı olan kişi.
Alpçetin
Yiğit ve çetin kişi
Alpdemir
Yiğit ve demir gibi
Alpdoğan
Cesur doğan
Alper
Yiğit kişi
Alperen
Yiğit ve ermiş kişi.
Alpergin
Yiğit ve ergin, yiğit ve olgun
Alpermiş
Yiğit ve ermiş kişi
Alpertunga
Bir Türk destanı kahramanı.
Alpgiray
Kırım hanlarından, Giray"Kırım hanlarına verilen bir ünvan"
Alphan
Yiğit han.
Alphun
Yiğit.
Alpkan
Yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan
Alpkartal
Yiğit kartal.
Alpkutlu
Yiğit ve uğurlu, uğurlu yiğit
Alpman
Yiğit kimse
Alpsoy
Soyca yiğit olan.
Alpsu
Yiğit ve su gibi.
Alptekin
Yalnız ve uğurlu cesur kişi
Alptuğ
Yiğit tuğu, yiğitlik simgesi.
Alptuğrul
Yiğit alıcı kuş, yiğit doğan
Alpyürek
Yüreğinde yiğitlik, bulunan.
Alsan
Yiğitlik sanı.
Alsoy
Soyu sıcak insanlardan oluşan.
Altan
Altın
Altaner
Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak
Altar
Tapınaklarda üzerinde dini törenler yapılan taş, masa
Altaş
Kızıl renkli taş.
Altay
Asya’da Batı Sibirya ile Moğolistan’ı ayıran dağlık alan.
Altemur
Kırmızı demir
Altınbaran
Altın gibi kıymetli.
Altınel
Altın gibi kişiliğe sahip olan.
Altıner
Altın gibi değerli kimse
Altınhan
Çok değerli kahraman.
Altınkaya
Altın gibi parıldayan kaya.
Altınkılıç
Altın gibi kıymetli kılıç.
Altınok
Altın gibi kıymetli ok.
Altınöz
Özü altın gibi olan kimse
Altınsoy
Değerli bir soydan gelen.
Altıntuğ
Çok değerli tuğ
Altmay
Altın gibi değerli ve ay gibi ışıklı.
Altuğ
Kırmızı tüy.
Altuna
Kızıl renkli Tuna.
Altunç
Kızıl tunç.
Altuner
Çok değerli kimse, altın yiğit.
Alvin
Soylu arkadaş.
Alya
(Arapça.) Er. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema.
Amade
Hazır, istenen, dilek.
Amber
Güzel koku. 2. Güzellerin saçı.
Amil
Faal olan
Amir
Devlete ait, şenlendiren
Ammar
İlk Müslüman olanlardan
Anak
Kibar, zarif bey. 2. Soyu temiz olan.
Anapa
Temel, esas, köken.
Andaç
Ajanda, hatırlatıcı. 2. Anılar, hatıralar.
Andak
Ak ant, temiz yemin, diken, sellerin oyduğu yar
Andarkan
Ateşin efendisi, eski Kırgızlarda bir bitki tanrıçası
Anday
And içmek, yemin etmek
Andıç
Anılar, armağan, hediye.
Anı
Yaşanmış olgulardan belleğin sakladığı her türlü iz, bir olguyu anımsatan şey, hatıra
Anıl
Amaç, maksat.
Anıt
Abide
Anlı
Namı yürümüş olan.
Ansıma
Hatırlanmayı beklemek.
Ant
Yemin, söz verme.
Anter
Arap edebiyatında kahraman.
Anya
Kutsal kitapta adı geçen İsrail peygamberi
Apa
Büyük kız kardeş, abla
Apan
Aniden
Apaydın
Işıklar içinde, çok aydınlık
Ape
Amca, büyük.
Ar
Ateş .
Arabul
Arabuluculuk yap, iki yanın arasını bul, ara ve bul
Araf
Cennet ve cehennem arasındaki yer.
Arafat
Mekke'de bir tepenin adı
Aral
Büyük bir göl
Aram
Sakin, huzurlu.
Aran
Sıcak yer, ova, ılımlı yer. At ahırı.
Aras
Kalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Arat
Yürekli cesur
Araz
İşaret, alamet
Arbas
Çok güçlü erkek
Arbay
Mütevazi insan.
Arca
Çam ağacı, temiz
Arcan
Temiz saf, namuslu
Arda
Asa, işaret için dikilen değnek. Ardıl, sonra gelen, halife.
Ardakan
Arda nehri civarındakilerin soyu
Ardil
Yürek ateşi.
Ardıç
Güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen bir ağaç, dağ servisi, çamgillerden kokulu bir ot
Ardıl
Arkadan gelen, sonra gelen (ilk ya da birkaç çocuktan sonra doğan), öncekinden sonra, ardından gelen
Aref
Pek maruf, fazlaca bilinen. Arif, anlayışlı ve bilgili
Arel
Dürüst ve temiz kimse.
Aren
Kum tanesi.
Arer
Temiz ve güvenilir kişi.
Ares
Mitolojide geçen savaş tanrısı
Argın
Yorgun, bitkin
Argon
Ateş rengi.
Arguç
Gururlu.
Argüden
Erdemlilik peşinde olan.
Argüder
Erdemlilik peşinde olan.
Argun
İlhanlı hükümdarlarından biri
Arhan
Temiz han, temiz yönetici, yiğit han
Ari
İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse.
Arif
Bilen, bilgili
Aril
Temizlenmek, tohum zarı.
Arin
Temiz, saf
Arıbal
Arının yaptığı bal, arı balı, tatlı kimse, hoş kimse, katışıksız, bal, temiz bal, saf bal
Arıbaş
Temiz kimse, çalışkan kimse, arı gibi çalışan baş
Arıç
Dirlik, düzenlik, barış
Arıca
Temizce arı gibi
Arıcan
Temiz kimse.
Arıel
Dürüst, temiz kimse, temiz elli
Arıer
Temiz er, katışıksız, er, temiz kimse
Arığ
Arı, temiz, saf, katışıksız, eti yağı erimiş, arık zayıf
Arık
Eti yağı erimiş, zayıf
Arıkal
Temiz kal
Arıkan
Saf kan, temiz kan, soylu kan.
Arıkar
Yardım, yardımcı.
Arıker
Temiz kimse, çelimsiz erkek
Arıkut
Temiz ve kutlu
Arıman
Dürüst ve temiz kişi
Arış
Kağnı otu
Arısal
Arı gibi çalışkan
Arısan
Adı, sanı temiz kimse
Arısoy
Temiz soy, soyu temiz kimse
Arıt
Arınmasını sağla, temiz bir duruma getir, arılaştır
Arıtan
Temiz bir duruma getiren, temizleyen
Arıtaş
Temiz taş
Arıyüz
Temiz yüz, temiz yüzlü
Arjen
Volkan alevi
Arjin
Yaşam ateşi, yiğit.
Arkadaş
Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kişilerden her biri, bir işte birlikte bulunanlardan her biri
Arkan
Arı kan, temiz kan, soylu kan
Arkın
Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin
Arkış
Haberci. 2.Kervan.
Arkoç
Temiz ve güçlü.
Arkun
Yavaş, geri kalan.
Arkut
Temiz ve uğurlu arı ve kutlu
Arma
Yelken takımı, halat, ip, seren, 2. Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul
Armağan
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye. 2. Ödül. 3. Bağış, ihsan.
Arman
İstek, amaç, dürüst, temiz insan, arı insan.
Armanç
Hedef.
Armin
Özgürlük ve barış yanlısı.
Arol
Arı ol, çalışkan ol
Arpad
Arpacık.
Arpağ
Büyü sihir
Arpak
Büyü, sihir.
Arpat
Hun Uygur halkının önderi. Arpatlar hanedanının kurucusu.
Arpınar
Su gibi temiz.
Arsan
Temiz adlı
Arsen
Kurtuluş, özgürlük.
Arslan
Güçlü, yırtıcı.
Arslaner
Aslaner
Arsoy
Arısoy
Artaç
Utanma duygusunu baş tacı eden
Artam
iyilikçilik, doğruluk, erdem.
Artanç
ince ruhlu, duyarlı, sanatkar.
Artemis
Orman ve savaş tanrıçası
Artuç
Ucuna sivri demir eklenmiş mızrak.
Artuk
Artmış olan, artan, üstün, ünlü Selçuklu emiri
Artun
Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı.
Artunç
Arı tunç, katışıksız tunç.
Aru
Arı, katışıksız
Arukan
Soylu kan, temiz kan, arı kan
Arya
Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça.
Aryüz
Arı yüz, temiz yüzlü
Arzık
Dine çok bağlı kimse, uysal, iyi huylu
Arzüdar
istekli.
Asaf
Vezir. 2. Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı. hz. süleyman’ın ünlü veziri. süleyman (a.s.)’ın en çok güvendiği kişiydi. Neml suresinde anlatılanlar Asaf üzerine yorumlandı, daha sonra padişahın vezirlerine Asaf unvanı verildi.
Asal
Bir şeyde öğe olan, temel
Asan
Rahat.
Asar
Vezir, nazır, bakan.
Asgar
Küçük, ufak
Asi
Başkaldırıcı, dikbaşlı.
Asil
Yüksek duygularla hareket eden kişi; soyu sopu belli, sağlam soylu kişi demektir.
Aşir
Samimi dost, arkadaş
Asıf
Çok şiddetli esen rüzgâr
Aşık
Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse.
Asıl
Başlıca, başta gelen, bir şeyin kendisi, başkası değil, kök, köken, gerçeklik
Asım
Temiz, namuslu, sağlam karakterli.
Aşkan
Renk, beniz
Aşkın
Ölçüyü kaçırmış olan, coşkun. 2. Muadillerinden yeğ, üstün. 3. Fazla
Aşkınay
Ay’ın çok değişik ve çok güzel görünmesi.
Aşkıner
Üstün er, üstün kimse
Aslan
Gürbüz, cesur, yiğit adam
Aslaner
Yiğit erkek, yiğit kimse, aslan gibi kimse
Aslanhan
Aslanların aslanı.
Asli
Asıl, tek.
Asri
Modern.
Asrın
Bu asıra ait, bu devire uygun
Asur
Mezopotamya’da bir devlet ve bu devletin halkı.
Asutay
Yaramaz, huysuz tay, yaramaz çocuk
Ata
Soy
Atabay
Saygıdeğer ve varsıl kimse, Seçuklu döneminde bir unvan, atabey
Atabek
Selçuklu döneminde şehzadeleri eğiten kimse.
Ataberk
Selçuklu Devleti’nde şehzadelerin terbiyesiyle vazifeli şahıs, lala.
Atabey
Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan24
Ataç
Atalardan sürüp gelen
Atacan
Hoşgörüsü olan kimse, babacan.
Atadan
Atalardan sürüp gelen, ataç
Ataeli
Ata yurdu, ataların doğup büyüdüğü, yaşadığı yer
Atagün
Büyüklerin günü.
Atahan
Büyük yönetici, ata durumundaki han.
Atak
Atılgan yiğit, yürekli
Atakan
Atasının kanını taşıyan, atasının kanından gelen gücü barındıran88
Ataker
Atılgan yiğit, atılgan ve yiğit
Atakol
Atılgan ol
Atakul
Ataya kul, ataya kul olan, ata kulu, lala
Atakurt
Kurt soyundan gelen.
Atalay
Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse
Atalay/ Atılay
Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse
Ataman
Kazak lideri
Atamer
Benim atam er kişidir, yiğit atam.
Ataner
Senin atan er kişidir, yiğittir
Atanur
Atasından aldığı nuru taşıyan.
Ataol
Gelecek kuşaklara baba, ata olasın
Ataöv
Atalar seni övsün
Atar
İleriye fırlatır. 2.Gücü yeten.
Atasagun
Hekimlerin babası, atası
Atasan
Soyuyla ünlü olan, övünen kişi.
Atasay
Atayı say, ataya saygı göster
Atasev
Atayı, ataları, babayı sev
Ataseven
Atasını, babasını seven
Atasever
Atalarını seven kimse.
Atasevin
Atalarınla sevin
Atasoy
Ata soyu, atadan
Atasöz
Büyük sözü dinleyen.
Atasü
Asker babası, asker atası
Ataullah
Allah'ın hediye ettiği ilk erkek çocuk, Allah'ın bağışladığı, hediye ettiği, ihsanı, lütfü
Atay
Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü
Ateş
Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması
Atik
Çok hızlı davranan, çevik
Atilla
Hunların “Tanrının Kırbacı” denilen büyük hükümdarı
Atıf
Eğilimli, birine şefkatle eğilen, sevgi duyan / Bir şeye yönlendirilen
Atıl
Fırla
Atılay
Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse
Atılgan
Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, Girişken, tez canlı
Atılhan
Dinamik hükümdar.
Atım
Atılan bir şeyin gidebildiği uzaklık
Atınç
Atılgan, atak
Atlan
Ata bin, at sahibi ol
Atlas
Üstü ipek, altı pamuk kumaş, büyük harita.
Atlı
Atı olan, iyi bir adı bulunan, ünlü, tanınmış, adlı
Atlığ
Namlı, şöhretli.
Atlıhan
Atlı yönetici.
Attila
Hun imparatoru
Atuf
Birine sevgisi olan, sevgi duyan. Allah’a karşı sevgi duyan
Avar
Orta Avrupa’da yaşamış bir Türk boyu.
Avcı
Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kişi. 2. Bir şeyi büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çıkaran tanıtan kimse.
Avedis
İyi haber getiren kişi
Aver
Sert ve dik bakışlı kişi.
Avni
Yardım etmek, yardımda bulunmak, yardımla ilgili
Avşar
Bir Türkmen boyu.
Avunç
Teselli, avunma.
Ay Temiz
Ay gibi berrak ve temiz olan.
Ay Timur
Ay gibi ışıltılı ve demir gibi sağlam.
Ayalp
Ay gibi güzel ve yiğit.
Ayanç
Saygı
Ayas
Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, ayaz
Ayata
Eski Türklerin inanışına göre gökyüzünün ikinci katında oturan tanrı, Ay tanrısı
Ayaydın
Çok aydınlık, ay gibi aydınlık, ay ışığı
Ayaz
Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve Ay ışıklı gecede Çıkan soğuk.
Ayaz Ada
Soğuk ve durgun hava
Aybala
Ay gibi çocuk, Ay gibi parlak ve güzel çocuk.
Aybar
İnsanda saygı uyandıran görünüş, görkem
Aybars
Ay gibi parlak vegüzel, pars gibi yırtıcı.
Aybay
Ay kadar güzel ve zengin
Aybek
Hindistan komutanı.
Ayberk
Güçlü
Aybey
Ay gibi doğan erkek, bey
Aybora
Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, ay ve fırtına
Ayca
Yüzü ay gibi aydınlık ve güzel olan
Ayçetin
Ay kadar güzel ve çetin.
Aydar
Perçem, Manas destanındaki kahraman.
Aydemir
Demir kadar sert kimse manasındadır.
Aydinç
Ay gibi güzel, ışıklı ve dinç.
Aydın
Bilge.
Aydınalp
Aydınlık ve yiğit.
Aydınay
Ay’ın çok parlak hali.
Aydınbay
Saygın ve de bilgili olan kimse.
Aydınbey
Saygın ve de bilgili olan kimse, bilge kişi.
Aydınel
Aydınlık yer, ışıklı yer.
Aydıner
Aydınlık yüzlü kimse.
Aydınol
Okumuş ve bilgili biri ol.
Aydıntan
Işıklı sabah vakti, aydınlık sabah vakti
Aydıntuğ
Üzerine ışık düşmüş tuğ.
Aydınyol
Doğruyol.
Aydoğan
Ay gibi doğmuş olan.
Aydoğdu
Ay gibi doğmuş olan, ay gibi doğan
Aydoğmuş
Ay gibi doğmuş, ay kadar güzel olan
Aydolun
Dolunay gibi.
Ayet
Kuran surelerindeki cümlelerin her biri.
Aygün
Ay gibi parlak ve ışıklı güzel gün
Ayhan
Büyük hükümdar
Ayık
Anlayışlı, uyanık, açıkgöz, zeki
Aykaç
Güzel söz söyleyen, ozan
Aykal
Aydınlık kal.
Aykan
Kanı ay gibi parlak ve temiz Ay Kanlı.
Aykın
Işıltılı kın.
Aykul
Ay gibi kutlu, ay kadar uğurlu
Aykurt
Üzerine ay ışıltısı düşmüş kurt.
Aykut
Ay gibi uğurlu.
Aykutalp
Uğurlu, cesaretli.
Aykutlu
Ay gibi güzel ve uğurlu, uğurlu ay
Ayman
Ay gibi güzel kimse
Aymete
Hun İmparatoru Mete’nin bir adı.
Aymutlu
Ay gibi güzel ve mutlu.
Aypar
Görkem, saygı uyandıran görünüş, aybar
Aypars
Ay gibi güzel ve pars gibi yırtıcı
Aypolat
Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam.
Aysal
Ayla ilişkili, ay gibi.
Aysar
Ayın etkisiyle huyu değişen kimse
Aysoy
Aydınlık soydan gelen.
Aysungur
Ay gibi güzel, sungur, gibi, akdoğan gibi avlayıcı kimse
Aytaç
Başında ay gibi ışıklı taç bulunan.
Aytar
Olanları bildiren, haber veren
Aytek
Ay gibi.
Aytekin
Ay gibi parlak ve biricik. Çok değerli.
Aytemur
Ay gibi güzel ve demir gibi sağlam
Aytok
Ay gibi güzel ve tok
Aytolun
Dolunay.
Aytop
Yuvarlak ay, nurtopu gibi
Aytuğ
Mızrağın ucuna yapılmış ayın üstüne yapılan tüy.
Aytün
Aylı gece
Aytuna
Ay gibi güzel ve Tuna Irmağı gibi görkemli.
Aytunç
Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam.
Aytunca
Ay gibi güzel ve Tunca Irmağı gibi görkemli
Aytürk
Ay gibi güzel ve Türk gibi güçlü
Ayvaz
koca, eş. Güzel, yakışıklı.
Ayyüce
Yücelerdeki Ay
Azad
Bağımsız olan.
Azadi
Bağımsızlık, özgürlük.
Azam
En büyük, ulu.
Azamet
Büyüklük, ululuk, Yücelik. 2. Gurur. 3. Görkem, heybet. 4. Çalım, kurum. 5. Debdebe.
Azametdin
Dinin yüceliği.
Azat
Özgür, kimseye bağlı olmayan.
Azem
Arkadaş. dost.
Azer
Ateş
Azim
Bir şeyler yapmak için kararlı kişi, azmeden, azimli
Aziz
Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün
Azmi
Kemikli, kemikle ilgili, azim sahibi
Aznavur
Cesur, kahraman, yiğit.
Azrak
Çok az bulunur, değerli

Modern erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Aybora : Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, ay ve fırtına.
Alphan : Yiğit han.
Sarp : Geçilmesi çıkılması güç, çok dik.
Baranalp : Güçlü, yiğit.
Akıner : Akın yapan er.
Aypolat : Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam.
Çağkan : Çalışkan, hareketli, canlı, su gibi akan, dinamik, enerjik, etkin.
Batu : Güçlü,yiğit,alp.
Baran : Durağanlığı harekete çeviren etken, güç, ulu ve direnci kıran.
Batıray : Ay gibi yiğit.
Roman : Olmuş veya olması mümkün bir olayla birbirlerine bağlanmış çeşitli insanların, ailelerin, cemiyetlerin başlarından geçen çeşitli hadiseleri tafsilatıyla hikaye eden edebi eser.
Efken : Atıcı, yıkıcı.
Baler : Tatlı dilli, cana yakın
Barin : Güç ve kuvvet.
Doruk : Tepe, ağaç tepesindeki körpe filiz.
Çağıl : Çakıl, çağla ilgili, akan su sesi.
Yağız : Koyu buğday rengi, esmer damlacıkları, Oğuz beylerinden biri.
Batur : Yiğit yürekli, bahadır.
Aktan : Aydınlık sabah vakti, avlu, evin önündeki açıklık.
Efe : Batı Anadolu yiğidi, zeybek.
Sanberk : Ünü sağlam.
Aytunç : Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam.
Demir : Dayanıklı ve kullanış sahası geniş, mavimsi esmer renkli bir maden.
Çağlar : Çağıl, çağıl akar, küçük çağlayan.
Alpay : Yiğit ay, ay gibi güzel.
Aytuna : Ay gibi güzel Tuna ırmağı gibi görkemli.
Çağın : Yıldırım, şimşek.
Gazel : Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli.
Ayaz : Duru ve dingin havada çıkan duru soğuk, bulutsuz ve ay ışıklı gecede çıkan soğuk.
Başer : Başta gelen.
Balkı : Şimşek, ışık, parlayış.
Karan : Kahraman, yürekli.
Aktaş : Beyaz taş, kireç taşı.
Uras-Uraz : Şans, talih.
Can : Ruh, aziz, sevgili, gönül.
Barbaros : Kızıl sakal.
Batuhan : Yiğit, hükümdar.
Alpagut : Mal mülk sahibi, seçkin yiğit, kurt.
Barın : Moğol döneminde Orta Asya’da yaşayan büyük Türk boylarından birisinin adı.
Alp : Yiğitler yiğidi, kahraman, bahadır.
Armağan : Birine karşılıksız olarak verilen ödül.
Barçın : İpekli kumaş.
Baray : Sonsuzluk.
Alper : Yiğit er, yiğit kişi, baba yiğit.
Safa : Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen.
Yalım : Alev, ateş uzantısı.
Alaz : Yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde uzanan dili, yalaz, yalın alev.
Akabey : Varlıklı kimse, bey, ağa.
Baha : Kıymet, değer, para.
Deniz : 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma.
Atahan : Büyük yönetici ata durumundaki han.
Tardu : Armağan, hediye.
Akay : Parlak ay, aydınlık, ışık, dolunay, adam, erkek.
Tansu : Şafağın aydınlattığı su.
Akın : Düşman ülkelere yapılan saldırı.
Akmeriç : Ak gibi Meriç, duru, sulu.
Batuğ : Üstün olan, yiğit, az.
Levent : Bahriyeli, boylu poslu, yakışıklı.
Baransel : Güçle ilgili, güçsel.
Aymete : Ay ve Hun imparatoru Mete’den oluşan ad.
Candar : Silahlı asker.
Ali : Yüksek, ulu, Peygamber efendimizin damadı.
Alperen : Yiğit ve ermiş kişi.
Altay : Asya’da bir Türk budunu, altın, yüce dağ.
Yamaç : Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır, karşı.
Aytun : Geceyi aydınlatan.
Güz : Sonbahar.
Atabey : Selçuklular döneminde ünvan, saygıdeğer kimse.
Kamran : İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.
Aybars : Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı, Hun imparatoru Atilla’nın amcasının adı.
Çağdaş : Yaşanılan çağın koşul ve gereklerine uygun olan, yaşıt.
Ferhan : Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun.
Balkır : Işıl ışıl parıldayan, ışık saçan.
Anıl : Sakin, ağır, amaç.
Aras : Doğu Anadolu’da bir ırmak.
Bartu : En eski Türk hanlarından biri.
Çınar : Boyu otuz metreyi bulan, uzun yıllar yaşayan yeşil yapraklı ağaç.
Batı : Güneşin battığı yön.
Erhan : Yiğit, hakan.
Akad : Mezopotamya’da kurulmuş çok eski bir devlet, temiz ve iyi ad.
Erdem : Fazilet, kişilik yetkinliği, iradeli olma.
Altaner : Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi.
Arel : Temiz, dürüst.
Akbatur : Namuslu ve yiğit.
Caner : Can dostu.
Pamir : Orta Asya’da yükseltisi 7000 m’yi geçen yüksek dağlık külle.

Kuran’da geçen erkek isimleri ve anlamları nelerdir?

Beyda : Kurak bir yer anlamına gelir.
Ebed : Kur’an2da birçok ayette yer alan Ebed, sonsuz anlamındadır.
Kaim : Kur’an’da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişilik anlamındadır.
Zahit-Zahid : Yusuf suresinde geçmektedir. Dinin tüm buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse.
Nehar : Kur’an’da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamına gelmektedir.
Rafet : Merhamet etme, acıma, esirgeme anlamındadır.
Abdi : Kulluk ve itaat eden
Efnan : Rahman suresinde yer alan Efnan simi, tür anlamına gelmektedir.
İshak : Peygamber adı olan ishak, güler yüz anlamına gelmektedir.
Nuri : Nura ait, nurla ilgili demektir.
Yakup : Takip edilen anlamına gelen Yusuf, Peygamber isimlerindendir.
İhsan : Bağışlanma anlamına gelmektedir.
Memati : İsra, Enam surelerinde geçen Memati ismi, ölüm demektir.
Kadir : Kur’an’da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayette yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.
Fettah : Allah’ın isimlerinden biri olan Fettah, üstün kişi anlamına gelmektedir.
Melik : Kur’an’da birçok ayette geçen Melik, Allah’ın isimlerinden biridir. Hükümdar anlamına gelir.
Rauf : Esirgeyen acıyan, çok merhametli anlamında kullanılmaktadır. Allah’ın isimlerindendir.
Abdullah : Allah’ın kulu anlamına gelir. Peygamber efendimizin babasının adıdır.
Etka : Hucurat suresinde yer alan Etka simi, Allah korkusu olan kimse demektir.
Araf : Usuller, adetler, cennet ve cehennem arasındaki bölge.
Cemil : Yusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allah’ın 99 isimlerinden biridir. güzel anlamına gelmektedir.
Nadi : Alak suresinde yer alan Nadi ismi, haykırmak anlamındadır.
Reşad : Doğru ve hak yolunda yürüme.
Kavi : Allah’ın isimlerinde olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır.
Emin : Emniyete olan, korkusuz.
Celil : Rahman suresinde yer alan Celil ismi, Allah’ın isimlerinden biridir. yüce anlamına gelir.
Selim : Şuara suresinde geçmektedir. Kusursuz, doğru, sağlam, selamete ermiş anlamına gelmektedir.
Tarık : Kur’an-ı Kerim’de geçen surenin adıdır. Yıldız anlamındadır.
Karun : Kur’an’da birden fazla ayette yer alan Karun, çok zengin anlamına gelmektedir.
Nezir : Adak, dilek, tahsis. Kendisini Allah yoluna adayan kimse.
Baki : Baki Allah’ın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.
Kamer : Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Kamer, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Ay anlamındadır.
İsa : Dört büyük peygamberlerden biri olan İsa ismi, yargılama anlamına gelmektedir.
Cabbar : Kur’an’da yer alan Cabbar simi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.
Davut-Davud : Aziz, sevgili anlamları taşımaktadır
İlyas : Kur’an’da yer alan İlyas peygamber isimlerindendir.
Buğra : Turna kuşu, turna üşürüşünün önünde uçan turna horozu. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı.
Hatem : Birçok surede geçen Hatem ismi, cömert anlamındadır.
Naci : Cehennemden kurtulmuş, cennetlik, kurtulan, selamete kavuşan anlamlarına gelmektedir.
Talip : Hacc suresinde geçen Talip, istemek anlamına gelir.
İdris : Peygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür.
Burak : Peygamber efendimizin Mirac’daki bineği. Berk-Yıldırımdan türetilmiştir. Kur’an’da bu isim geçmemekle birlikte, İslam kaynaklarında böyle bir bineceğin olduğuna dair rivayetler vardır.
Yahya : Kur’an’da birçok yerde geçen isimlerden biridir.
Ufuk : Necm suresinde geçmektedir. Denizde veya düz arazide, gök ile yerin birleştiği gibi görünen yer demektir.
Necati : Kurtuluşla ilgili, kurtulmaya mensup.
Furkan : Kur’an’ı Kerim’de sure ismi olarak yer alan, doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir.
Adem : İlk yaratılan insan olarak Kuran’da yer alan Adem, temiz insan demektir.
Hakim : Allah’ın isimlerinden biri olan Hakim, Kur’an’da birçok surette yer almaktadır.
Malik : Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.
Zakir : Zikreden, zikredici demektir.
Hamdi : Kur’an’da birçok surede geçen Hamdi, Allah’a şükreden anlamındadır.
Veli : Kur’an’da birçok ayette yer alan Veli, ermiş kişi anlamındadır.
Hayri : Kur’an’da birçok surede geçen Hayri, iyilik yapan kişi anlamındadır.
Şüheda : Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamına gelmektedir.
Muhammed : Peygamberimizin ismi olan Muhammed, güzel huylara sahip olan kişi demektir.
Seva : Nahl ve Enfal surelerinde geçen Seva ismi, birlik beraberlik anlamındadır.
Fatih : Allah’ın sıfatlarından biridir.
Süleyman : Huzur ve sükun anlamına gelmektedir. Hz. Davut’un oğludur.
Alim : Kur’an’da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamına gelir.
Mücahid : Nisa ve Muhammed surelerinde yer alan Mücahid ismi, din uğruna savaşan anlamındadır.
Şuayip : Kabile, cemaat. Medyen halkına gönderilen bir peygamber.
Kader : Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamındadır.
Yunus : Kur’an-ı Kerim’de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.
Kahhar : Allah’ın 99 isminden biri olan Kahhar, yok edici anlamındadır.
Sefer : Seyahat, yolculuk, bir yerden bir yere gitmek. Savaşa hazırlanmak, savaşa gitmek
Nezir : Birçok ayette yer alan Nezir ismi, uyarı anlamındadır.
Hafız : Hem erkek hem kadın ismi olan Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur’an’ı ezbere bilen kişi demektir.
Üzeyir : Tevbe suresinde geçmektedir. Kutsal kitaplarda ismi bulunan büyük zatlardan biridir.
Ezel : Başlangıcı olmayan
Resul : Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.
Ecir : Kur’an’da yer alan Ecir ismi, sevap anlamına gelmektedir.
Nasır : Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber’in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.
Halid : Sonsuz anlamında olan Halid, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.
Dehri : İnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir.
Benan : Parmakla göstereceğimiz kadar güzel demektir.
Halis : Sad, Nahl surelerinde geçen Halis samimi anlamına gelmektedir.
İbrahim : Peygamber ismi olan İbrahim, hak anlamına gelmektedir.
Diyar : Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Diyar, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.
Hakkı : Kur’an’da geçen Hakkı ismi, doğrulukla ilgilidir.
Ebrar : İyi, özü sözü doğru olan, dindar
Rıdvan : Kur’an’da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.
Taha : Kur’an-ı Kerim’de yer alan surenin adıdır.
Afil : Enam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır.
Akif : İbadet etmek anlamına gelir.
Zümer : Zümreler gruplar anlamına gelir. Kur’an’da Zümer suresinde geçer.
Kazım : Kur’an’da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.
Mavera : Bakara, Nisa surelerinde geçen hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Mavera ismi, bir şeyin arkasında olan demektir.
Ekrem : Alak ve fecr surelerinde geçen Ekrem ismi, cömert anlamındadır.
Berk : Sağlam, dayanıklı anlamına gelen Berk, Kur’an’da yer alan isimlerden biridir.
Şakir : Nahl suresinde geçmektedir. Durumundan memnun olan, şükreden kişi anlamına gelir.
Ekmel : En eksiksiz, en uygun olan.
Azim : Kuvvetli, derecesi yüksek, şiddetli
Batın : Allah’ın 99 isimlerinden biri olan Batın, biricik ve tek anlamındadır.
Musa : Dört büyük Peygamberden biri olan Musa ismi, Kuranda birçok yerde geçmektedir.
Yasin : Kur’an’da yer alan sure isimlerinden biridir.
Cihad : Tevbe, hacc, Furkan surelerinde yer alan Cihad ismi, din uğruna düşmanla savaşmak anlamındadır.
Sabri : Bakara suresinde geçmektedir. Sabreden, sabırlı anlamına gelmektedir.
Ahlas : Temiz yürekli, iyi kimse
Mürselin : Allah tarafından gönderilen elçiler anlamında olan Mürselin, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir.
Berka: Şimşek, Kuzey Afrika’da bir şehir.
Raci : Dönen, geri gelen, rica eden
Eyüp : Kur’an’da yer alan Eyüp ismi sabırlı kişi anlamındadır.
İsmail : Kur’an’da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır.
Mustafa : Sad suresinde geçen Mustafa ismi, seçkin kişi demektir.
Ahmet : Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.
Ahad : İhlas suresinde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır.
Tuğyan : Birbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, çoşku anlamındadır.
Ebu : Kur’an’da birkaç farklı ayette Ebu ismi, ata anlamındadır.
Fuad : Necm suresinin 11. Ayetinde geçen isimlerden Fuad, gönül demektir.
Cudi : İsmi cömert anlamına gelir ve Hud süresinde geçer.
Dafi : Kur’an’da iki farklı ayette bulunan Dafi engeli ortadan kaldıran anlamına gelir.
Bükre- Bukra : Erken, Sabah, sabah vakti.